ကြ်န္မလက္ထဲ မေနခ်င္ဘဲ ထြက္ထြက္သြားတတ္တဲ့ ဝင္ေငြေလးသို႔ ပန္ၾကားလႊာ

ခ်စ္လွစြာေသာ ဝင္ေငြေလးေရ…။

အေမွ်ာ္ႀကီးေမွ်ာ္ၿပီးခ်ိန္ တစ္လတစ္ခါ ရွင္ကြ်န္မဆီေရာက္လာတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ေလ ကြ်န္မလက္ထဲမွာ အၾကာႀကီးမေနဘဲ ေပ်ာက္သြားျပန္ေရာ။ ရွင္မရွိဘဲ ကြ်န္မ မေနႏိုင္တာ သိရက္နဲ႔ေတာင္ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ရွင္ကြ်န္မဆီက ေပ်ာက္သြားတတ္တယ္။ ရွင္မရွိေတာ့ စားေနက် စားေသာက္ဆုိင္ဘက္ ေျခဦးမလွည့္မိေတာ့သလို၊ ႀကိဳက္တဲ့အက်ႌေလးေတြကိုလည္း ကိုင္ၾကည့္လိုက္ ျပန္ခ်ထားလိုက္ လုပ္လိုက္ရတယ္။

ကြ်န္မနဲ႔ရွင့္ရဲ႕ relationship က ဘာေၾကာင့္မၿမဲရတာလဲဆိုတာကို ကြ်န္မနားမလည္ ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္မရွင့္ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေပမယ့္ ရွင္ကနည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ခုန္ထြက္သြားျပန္ေရာ။ ကြ်န္မရဲ႕လိုအပ္ခ်က္တုိင္းဟာ ရွင့္အေပၚမွာ တည္မီွေနတယ္ဆိုတာ သိရက္နဲ႔ ရွင္ကေတာ့ ကြ်န္မဆီကေန ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီကေန ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီကို ေျပာင္းေျပာင္းသြားတတ္တယ္။

ရွင္ကြ်န္မလက္မွာ မၿမဲတာက ရွင့္အျပစ္ခ်ည္းသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ ကြ်န္မဆီက စြန္႔ခြာသြားရတာ ရွင့္ရင္ထဲ နာက်င္ေနမယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ေလ.. ဒီေန႔ကစၿပီး ရွင္နဲ႔ကြ်န္မနားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ ဘဝေန႔ရက္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေအာင္။ ကြ်န္မအဝတ္ဆိုင္ေရွ႕ျဖတ္တဲ့အခါ မ်က္စိမွိတ္ေလွ်ာက္မယ္။ ရွင္လည္းကြ်န္မပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ေကာင္းေကာင္းေနပါေနာ္။

ဒီေန႕ကစၿပီး ရွင္ရဲ႕ဝင္လမ္းထြက္လမ္းတိုင္းကို ကြ်န္မစနစ္တက် ၾကပ္မတ္မယ္။ ရွင့္ကိုထြက္ခြာသြားေစတဲ့ အရာေတြကို တစ္ခုခ်င္း အေသးစိတ္မွတ္ထားမယ္။ ဒါမွ ရွင္မလိုဘဲ ထြက္ခြာသြားရတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္မွာေပါ့။

ကြ်န္မလက္ထဲ မေနခ်င္ဘဲ ထြက္ထြက္သြားတတ္တဲ့ ဝင္ေငြေလးသို႔ ပန္ၾကားလႊာ

ခ်စ္လွစြာေသာ ဝင္ေငြေလးေရ…။

အေမွ်ာ္ႀကီးေမွ်ာ္ၿပီးခ်ိန္ တစ္လတစ္ခါ ရွင္ကြ်န္မဆီေရာက္လာတတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ေလ ကြ်န္မလက္ထဲမွာ အၾကာႀကီးမေနဘဲ ေပ်ာက္သြားျပန္ေရာ။ ရွင္မရွိဘဲ ကြ်န္မ မေနႏိုင္တာ သိရက္နဲ႔ေတာင္ ေန႔ျမင္ညေပ်ာက္အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ရွင္ကြ်န္မဆီက ေပ်ာက္သြားတတ္တယ္။ ရွင္မရွိေတာ့ စားေနက် စားေသာက္ဆုိင္ဘက္ ေျခဦးမလွည့္မိေတာ့သလို၊ ႀကိဳက္တဲ့အက်ႌေလးေတြကိုလည္း ကိုင္ၾကည့္လိုက္ ျပန္ခ်ထားလိုက္ လုပ္လိုက္ရတယ္။

ကြ်န္မနဲ႔ရွင့္ရဲ႕ relationship က ဘာေၾကာင့္မၿမဲရတာလဲဆိုတာကို ကြ်န္မနားမလည္ ခဲ့ဘူး။ ကြ်န္မရွင့္ကို က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေပမယ့္ ရွင္ကနည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ခုန္ထြက္သြားျပန္ေရာ။ ကြ်န္မရဲ႕လိုအပ္ခ်က္တုိင္းဟာ ရွင့္အေပၚမွာ တည္မီွေနတယ္ဆိုတာ သိရက္နဲ႔ ရွင္ကေတာ့ ကြ်န္မဆီကေန ေနာက္တစ္ေယာက္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီကေန ေနာက္တစ္ေယာက္ဆီကို ေျပာင္းေျပာင္းသြားတတ္တယ္။

ရွင္ကြ်န္မလက္မွာ မၿမဲတာက ရွင့္အျပစ္ခ်ည္းသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်န္မရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ ကြ်န္မဆီက စြန္႔ခြာသြားရတာ ရွင့္ရင္ထဲ နာက်င္ေနမယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ေလ.. ဒီေန႔ကစၿပီး ရွင္နဲ႔ကြ်န္မနားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ ဘဝေန႔ရက္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရေအာင္။ ကြ်န္မအဝတ္ဆိုင္ေရွ႕ျဖတ္တဲ့အခါ မ်က္စိမွိတ္ေလွ်ာက္မယ္။ ရွင္လည္းကြ်န္မပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ ေကာင္းေကာင္းေနပါေနာ္။

ဒီေန႕ကစၿပီး ရွင္ရဲ႕ဝင္လမ္းထြက္လမ္းတိုင္းကို ကြ်န္မစနစ္တက် ၾကပ္မတ္မယ္။ ရွင့္ကိုထြက္ခြာသြားေစတဲ့ အရာေတြကို တစ္ခုခ်င္း အေသးစိတ္မွတ္ထားမယ္။ ဒါမွ ရွင္မလိုဘဲ ထြက္ခြာသြားရတာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္မွာေပါ့။

ကြ်န္မလက္ထဲမွာ ရွင္ဝင္လာတဲ့လမ္းထက္ ပိုတဲ့ထြက္လမ္းေတြကို မဖန္တီးေတာ့ဘူး။ ရွင္ကြ်န္မနားမွာ ပုန္းေနလို႔ရေအာင္ စုဘူးေလးတစ္ခုထားထားတယ္။ ရွင့္ကိုတစ္ရက္မွာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ေပးထြက္မယ္ဆိုတာကိုလည္း သတ္မွတ္ထားမယ္။

ရွင္နဲ႔ကြ်န္မအၿမဲထာဝရေပါင္းဖက္ေနရဖို႔အတြက္ အျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေလးေတြလည္း လုပ္ထားမယ္။ ကြ်န္မဘဝရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ ရွင္မရွိလို႔မျဖစ္ဘူးေလ။ ေနာင္မွာလိုအပ္မယ့္ ရွင့္ကို သပ္သပ္ေလးသိမ္းထားမယ္။ အေရးတႀကီးမလိုအပ္ရင္ ရွင့္ကိုလက္ဖ်ားနဲဲ႔ေတာင္ မတို႔ဘူးလို႔ ကတိေပးပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မနဲ႔ရွင့္ရဲ႕ relationship ကို ကြ်န္မဖက္က အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္မယ္။ ရွင္သာ ကြ်န္မအနားကေန ခုန္ခုန္ၿပီး ထြက္မသြားနဲ႔။ တစ္လတစ္ခါတိုးတိုးမလာရင္ေတာင္ ေလွ်ာ့မသြားဖို႔ေတာ့ ကတိေပး။ ခ်စ္ရတဲ့သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ရွင့္ကိုမလြဲမေသြ စြန္႔လြတ္ရတာမ်ိဳးကလြဲရင္ ရွင့္ကိုမလိုဘဲ အေဝးကို မလြတ္ဘူးလို႔ကတိေပးပါတယ္။

ရွင္လည္း ကြ်န္မအနားမွာ အၿမဲေနဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဝင္ေငြေလးေရ…။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

ကြ်န္မလက္ထဲမွာ ရွင္ဝင္လာတဲ့လမ္းထက္ ပိုတဲ့ထြက္လမ္းေတြကို မဖန္တီးေတာ့ဘူး။ ရွင္ကြ်န္မနားမွာ ပုန္းေနလို႔ရေအာင္ စုဘူးေလးတစ္ခုထားထားတယ္။ ရွင့္ကိုတစ္ရက္မွာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ ေပးထြက္မယ္ဆိုတာကိုလည္း သတ္မွတ္ထားမယ္။

ရွင္နဲ႔ကြ်န္မအၿမဲထာဝရေပါင္းဖက္ေနရဖို႔အတြက္ အျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေလးေတြလည္း လုပ္ထားမယ္။ ကြ်န္မဘဝရဲ႕ ေနာင္ေရးအတြက္ ရွင္မရွိလို႔မျဖစ္ဘူးေလ။ ေနာင္မွာလိုအပ္မယ့္ ရွင့္ကို သပ္သပ္ေလးသိမ္းထားမယ္။ အေရးတႀကီးမလိုအပ္ရင္ ရွင့္ကိုလက္ဖ်ားနဲဲ႔ေတာင္ မတို႔ဘူးလို႔ ကတိေပးပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မနဲ႔ရွင့္ရဲ႕ relationship ကို ကြ်န္မဖက္က အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္မယ္။ ရွင္သာ ကြ်န္မအနားကေန ခုန္ခုန္ၿပီး ထြက္မသြားနဲ႔။ တစ္လတစ္ခါတိုးတိုးမလာရင္ေတာင္ ေလွ်ာ့မသြားဖို႔ေတာ့ ကတိေပး။ ခ်စ္ရတဲ့သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ရွင့္ကိုမလြဲမေသြ စြန္႔လြတ္ရတာမ်ိဳးကလြဲရင္ ရွင့္ကိုမလိုဘဲ အေဝးကို မလြတ္ဘူးလို႔ကတိေပးပါတယ္။

ရွင္လည္း ကြ်န္မအနားမွာ အၿမဲေနဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ ဝင္ေငြေလးေရ…။