ဘဝအတြက္ အခ်ိန္တိုင္း ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနသူႀကီးဖတ္ဖို႔

ေန႔သစ္တစ္ခုစျပန္ၿပီ။ ေန႔သစ္တိုင္းမွာအခြင့္အေရးအသစ္ေတြကေစာင့္ႀကိဳေနတယ္။ ပိုေကာင္းတဲ့ ကံေကာင္းမႈေတြ ေစာင့္ႀကိဳေနတယ္။ဒီေန႔အတြက္ ကံေကာင္းျခင္းေတြကိုအေကာင္းျမင္စိတ္ေတြနဲ႔ စတင္လိုက္ၾကစို႔။ ဘဝမွာလက္ရွိပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အရာေတြနဲ႔ ေရာင့္ရဲေပ်ာ္ရႊင္လိုက္ၾကစို႔။

ဒီေန႔မွာ…။

  • ေက်းဇူးတင္တတ္တဲ့ စိတ္ကိုမ်ားမ်ားေမြးမယ္။ အခက္အခဲေတြအေၾကာင္းနည္းနည္းပဲေျပာမယ္။
  • ဒီေန႔မွာအေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုကိုစတင္မယ္။
  • ဒီေန႔ စိတ္ပူတာေတြ ေလွ်ာ့မယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားမယ္။
  • ဒီေန႔ လုပ္စရာရွိတဲ့ အလုပ္ေတြကိုအာရံုအျပည့္အဝစိုက္ၿပီးလုပ္မယ္။
  • မနက္ဖန္ဆိုတာမေသခ်ာပါဘူး။ နာရီတိုင္းမွာအျပည့္အဝၿပံဳးမယ္ေလ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။