ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆိုတာ…

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအမ်ိဳးသမီးဆိုတာ ေယာက်ာ္းသားေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး ဦးေဆာင္မႈ ျပဳႏိုင္တဲ့၊ အဖက္ဖက္က ၿပိဳင္စံရွားတဲ့ အာဂအမ်ိဳးသမီးေတြကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းအမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကေတာ့…

၁။ ရဲရင့္ျပတ္သားျခင္း

၂။ ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းရည္ရွိျခင္း ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၃။ ဆန္းသစ္တီထြင္တတ္ျခင္း

၄။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း

၅။ ဆံုးျဖတ္ရဲျခင္း

၆။ ၾကင္နာတတ္ျခင္း စတဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ… သင္ေကာ ဘယ္လိုမိန္းမသားမ်ိဳးလဲ။ အထက္ပါအခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီၿပီး သင့္ဘဝမွာ အတုယူစံထားရတဲ့ ေလးစားအားက်စရာ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြရွိရင္လည္း comment box မွာ ေရးခဲ့ပါဦး။