တစ္ေန႔တာလံုး စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈအျပည့္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔..

blank

၁။ ပန္းတိုင္ေတြခ်မွတ္ပါ။

၂။ အေကာင္းျမင္သမားေတြနဲ႔ နီးနီးမွာ ေနပါ။

၃။ သင့္ကိုယ္သင္ ဆုခ်ပါ။

၄။ သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္ပါ။

၅။ သင့္ေကာင္းကြက္ေတြကို ေတြးပါ။

၆။ သင့္တိုးတက္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၇။  သင့္ပန္းတိုင္ေတြၿပီးေျမာက္တာကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။

၈။ သင့္ကိုယ္သင္ၾကင္နာပါ။

၉။ သင့္ကိုယ္သင္ တျခားသူေတြနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ေနတာကို ရပ္ပါ။

သင္ေကာ သင့္တစ္ေန႔တာကို စိတ္ဓာတ္ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီလား။