(၂ဝ၂ဝ) မွာ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လက္မေထာင္ႏိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္ေစဖို႔

၁။ ဝင္ေငြရလာတဲ့အခါ စုေငြအရင္ဖယ္ၿပီး က်န္တာသံုးပါ။

၂။ စုေငြေတြကို အျခားဝင္ေငြရႏိုင္မယ့္ ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံပါ။

၃။ မိသားစုရဲ႕ အသံုးစရိတ္ေတြကို အတူတကြတိုင္ပင္ၿပီး ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။

၄။ ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစီအစဥ္ေတြကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ထားပါ။

၅။ အသံုးစရိတ္ေတြကို မၾကာမၾကာစစ္ေဆးပါ။

၆။ မလိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကို မဝယ္မိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

၇။ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္ပါ။ အိမ္မွာပဲ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ပါ။

၈။ ေငြေၾကးကြ်မ္းက်င္သူူေတြေပးတဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြကို တက္ေရာက္ပါ။

၉။ အသံုးစရိတ္အေသးအဖြဲကအစ စားရင္းမွတ္ထားပါ။

၁ဝ။ အားလပ္ရက္ေတြမွာ စာဖတ္ပါ။

သင္ေကာ.. ေငြေၾကးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိအႀကံျပဳစကားေလးေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္လဲ။