အမ်ိဳးသမီးေတြအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္သြားရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ။

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈေတြ တိုးတက္လာမယ္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အႏိုင္က်င့္ခံရတာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမယ္။

သစၥာတရားေဖာက္ျပားမႈေတြေၾကာင့္ အသည္းကြဲရတာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမယ္။

ကဲ့ရဲ႕ေလွာင္ေျပာင္ခံရမႈေတြ၊ body shaming လုပ္ခံရတာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာမယ္။

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အားေပးပံ့ပိုးမႈေတြရၿပီး ဘဝမွာအေရွ႕တိုးလာႏိုင္မယ္။

အမ်ိဳးသားေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြကိုအႏိုင္က်င့္ဖို႔ မဝံ့မရဲျဖစ္လာမယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

အသိပညာဗဟုသုတေတြ ဖလွယ္ႏိုင္ၿပီး  ဗဟုသုတၾကြယ္ဝလာမယ္။

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ကူညီေဖးမရင္း ဘဝရဲ႕အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားတတ္လာမယ္။

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စြမ္းအင္ေတြကို ေလာကဓံကိုရင္ဆုိင္ဖို႔ အျပည့္အဝအသံုးခ်ႏိုင္လာမယ္။

အမ်ိဴးသမီးေတြကို မေကာင္းေျပာေဝဖန္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမရွိေတာ့ဘဲ ေဖးမတဲ့စကားလံုးေတြပဲ ထြက္လာမယ္။

က်ား၊မတန္းတူညီမွ်မႈဆိုတဲ့ ပန္းတုိင္ကိုေရာက္ဖို႔ နီးစပ္လာမယ္။

အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္း ဒုကၡေပးတာေတြ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ကမ္းလက္ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာမယ္။

သင္ေကာ… ဘယ္လုိထင္လဲ။ အျမင္ေလးကို ေဝမွ်ေပးပါဦး။