ဆိုဖီယာ ေအမိုးရပ္ (Entrepreneur)

အီးေဘး (eBay) မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ေတြ ေရာင္းခ်ၿခင္းမွ စတင္ခဲ့ေသာ ဆိုဖီယာ ေအမိုးရပ္ (Sophia Amoruso) ဟာ သူမရဲ႕  Nasty Gal ဖက္ရွင္လုပ္ငန္းကို တဟုန္ထိုးႀကီးပြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူပါ။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ငယ္စဥ္ဘဝႀကမ္းတမ္းခဲ့ေသာ ဆိုဖီယာဟာ စီးပြားေရး အေတြ႔အၾကံဳလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းလည္း မျပီးခဲ႔ေပ။ ဖက္ရွင္မ်က္စိရွိယံု တစ္ခုပဲရွိခဲ႔ပါတယ္။

ယခုအခါမွာ Nasty Gal ဝက္ဆိုဒ္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၀၀ ႏွင္႔ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ေဖာက္သည္ ၅၅၀, ၀၀၀ ဝန္းက်င္၊ အလုပ္သမား ဦးေရ ၃၅၀ ေက်ာ္ျဖင္႔ လည္ပတ္လွ်က္ရွိျပီ ျဖစ္သည္။

Inc magazine ရဲ႕ အလွ်င္ျမန္ဆံုး ၾကီးပြားတုိးတက္လာတဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းမွာလည္း ေဖာ္ျပခံခဲ႔ရပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး သူမဟာ အသက္ 30 Under 30 ေအာက္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ထဲမွာလည္း ေဖာ္ျပခံခဲ႔ရပါတယ္။

ဒီလိုအရည္အခ်င္းၿပည့္ဝတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ခ်င္ရင္ SHARE