က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ

စာခ်စ္သူတို႔ေရ
အေရျပားဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အလုပ္မ်ားမ်ား လုပ္ေပးရတဲ့ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။ အေရျပား ဆိုတာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး အဂၤါအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ရုံသာမက ေရာဂါပိုးမဝင္ေအာင္လည္း ကာကြယ္တားဆီး ေပးပါတယ္။ ဒါတင္မကဘဲ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အပူခ်ိန္ကို ထိန္းေပးရုံမွ်မက ဗီတာမင္ထုတ္လုပ္ဖို႔လည္း ကူညီေပးပါတယ္။