ဖရံုေစ့ရဲ႕ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးမ်ား

ကြာေစ့လို႔ေခၚတဲ့ ဖရံုေစ့ေလးေတြမွာ အစြမ္းထက္တဲ့ က်န္းမာေရးအာနိသင္ေတြရွိေနတယ္ဆို သင္ယံုမလား။

ယံုခ်င္ယံု၊ မယံုခ်င္ေန… ကြာေစ့မွာ ဒီလိုက်န္းမာေရး အစြမ္းသတၱိေတြတကယ္ရွိေနတယ္တဲ့။ တစ္ပံုခ်င္းစီေထာက္ၿပီး ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ေနာ္။