ကယ္လိုရီေတြကို ေလာင္ကၽြမ္း ေစႏိုင္မယ့္ အစားအစာမ်ား

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ စားလိုက္သမွ် အစားအစာေတြကေနရတဲ့ ကယ္လိုရီေတြကို ေလာင္ကၽြမ္းမပစ္ႏိုင္ရင္ အဆီပိုေတြ မ်ားလာၿပီး ဝိတ္တက္လာေစပါတယ္။  ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာက ကယ္လိုရီေတြကို ေလာင္ကၽြမ္းပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခ်ိဳ႕ စားစရာေလးေတြကလည္း ကယ္လိုရီေတြကို ေလာင္ကၽြမ္းေစႏိုင္ပါတယ္။
ဘယ္လို အစားအစာေတြက ကယ္လိုရီေတြကို ေလာင္ကၽြမ္းေစႏုိင္လဲဆိုတာ ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္။