အျခားသူေတြနဲ႔အတူ ေဝမွ်ၿပီးမသံုးသင့္ေသာ အရာမ်ား

တခ်ိဳ႕ေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းသံုး ပစၥည္းေတြကို အတူတူေဝမွ်ၿပီး သံုးျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါေတြကို ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါေတြကို မျဖစ္ပြားေစဖို႔အတြက္ မိမိတစ္ဦးတည္း သံုးသင့္တဲ့အရာေလးေတြကို ဂႏၳဝင္စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။