သြယ္လ်က်စ္လ်စ္တဲ့လက္ေမာင္းေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ေစဖို႔ ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း ၅မ်ိဳး

blank

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အသက္အရြယ္အိုမင္းလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေယာက္်ားမိန္းမမေရြး လက္ေမာင္းသားေတြ တြဲက်လာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ခႏၶာကိုယ္အလွတရားကို ထိခိုက္အက်ည္းတန္ေစပါတယ္။ ဒီလုိ လက္ေမာင္းသားေလ်ာ့တြဲက်တာကို ကာကြယ္ေစႏုိင္ဖို႔၊ က်စ္လ်စ္လွပတဲ့ လက္ေမာင္းသားေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစဖို႔ အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း ၅မ်ိဳးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၁။ ဒိုက္ထိုး ေလ့က်င့္ခန္း

– ဒိုက္ထိုးေလ့က်င့္ခန္းပံုစံ ေနထားပါ။

– ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဦးေခါင္းနဲ႔တစ္ေျဖာင့္တည္းရွိေနရပါမယ္။ လက္ေတြကိုလည္း ပုခံုးအက်ယ္အတိုင္း ထားပါ။

– ေျခဖ်ားေထာက္ထားျပီး ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းရဲ႕ အေလးခ်ိန္က ေျခေခ်ာင္းေလးေတြအေပၚမွာပဲ ထိန္းထားပါ။

– ခႏၶာကုိယ္ကို ၾကမ္းျပင္ဘက္ႏွိမ့္ခ်လိုက္ျပီး လက္ေတြကို တစ္ေျဖာင့္တည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္မတ္လိုက္ပါ။

– ခႏၶာကိုယ္က တေျဖာင့္တည္းရွိေနပါေစ။

– ျပန္မတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ေတြဟာလည္း တေျဖာင့္တည္း ရွိေနပါေစ။

တစ္ေက်ာ့ကို ၁၅ၾကိမ္နဲ႔ တစ္ေန႔ ၃ေက်ာ့လုပ္ေပးပါ။ တစ္ေက်ာ့ျပီးတိုင္းနားပါ။ ခံႏိုင္ရည္အေပၚမူတည္ျပီး အၾကိမ္တိုးသြားပါ။

၂။ ေနာက္ျပန္ဒိုက္ထိုးေလ့က်င့္ခန္း

  • ခံုတန္းလ်ားအနိမ့္ေပၚမွာ ထိုင္လိုက္ပါ။
  • လက္ေတြကို ခံုေပၚမွာ ေထာက္ထားျပီး တင္ပါးေတြကို ခံုေအာက္ကို ေလွ်ာခ်ပါ။ ေျခေထာက္ေတြကို ေရွ႕ကို ဆန္႔တန္းထားပါ။
  • လက္ေတြကို ပုခံုးအက်ယ္အတိုင္းခြဲေထာက္ထားျပီး မေကြးမိေအာင္ တေျဖာင့္တည္းထားပါ။
  • ခႏၶာကိုယ္ကို ၉ဝဒီဂရီအေနအထားျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြကို ေကြးျပီးထိုင္ခ်ပါ။ ၾကမ္းျပင္နဲ႔ တင္ပါး မထိမိေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။
  • ထို႔ေနာက္ လက္ေတြကို ျပန္ေျဖာင့္ျပီး မူလအေနအထားေရာက္ေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ကို ျပန္ေျဖာင့္ပါ။

အျခားေလ့က်င့္ခန္းေတြထက္ ခက္ခဲပင္ပန္းတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ခံႏိုင္ရည္ေပၚမူတည္ျပီး အၾကိမ္နည္းနည္းစီ ပံုမွန္လုပ္သြားပါ။

၃။ အေလးမ ေလ့က်င့္ခန္း

– မတ္တပ္ရပ္ပါ။ ေျခေထာက္ေတြကို ပုခံုးအက်ယ္အတိုင္းခြဲထားပါ။ ဒူးကိုညြတ္ျပီး အေလးကို မ ယူလိုက္ပါ။

– အေလးကို မ ယူရာမွာ ေက်ာရိုးကို တေျဖာင့္တည္းျဖစ္ေနပါေစ။ ခါးကိုပဲ ကိုင္းပါ။

– အေလးကို မ ယူျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ေမာင္းေတြက ၾကမ္းျပင္ကို ေထာင့္မတ္က်ေနပါေစ။ မေကြးမညြတ္ဘဲ တေျဖာင့္တည္းျဖစ္ေနေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။

– ခါးကိုင္းလ်က္အေနအထားနဲ႔ပဲ အေလးကို ရင္ဘတ္နားထိေရာက္ေအာင္ ဆြဲယူလိုက္ပါ။ အေလးတံုးရဲ႕ အေလးခ်ိန္ကို လက္ေမာင္းအားနဲ႔ပဲ ထိန္းထားပါ။

– စကၠန္႔အနည္းငယ္ေလာက္ မ ထားျပီး ျပန္ခ်လိုက္ပါ။

တစ္ေက်ာ့ကို ၁ဝၾကိမ္နဲ႔ တစ္ေန႔ကို ၃ေက်ာ့လုပ္ေပးပါ။ ခံႏိုင္ရည္အားေပၚမူတည္ျပီး အၾကိမ္ေရ တိုးသြားပါ။

၄။ အေလးတံုးေနာက္ျပန္မ ေလ့က်င့္ခန္း

– ခႏၶာကိုယ္ကို မတ္မတ္ရပ္ပါ။ ေျခေထာက္ေတြကို ပုခံုးအက်ယ္အတိုင္း ခြဲထားပါ။

– အေလးတံုးတစ္တံုးကို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ကိုင္ျပီး လက္ေတြကို တေျဖာင့္တည္းျဖစ္ေအာင္ ေျမွာက္ထားပါ။

– လက္ေျမွာက္လ်က္သားအတိုင္း လက္ေမာင္းသားေတြမလႈပ္ေစဘဲ တံေတာင္ဆစ္ကေန ေနာက္ကို ၉ဝဒီဂရီအေနအထားေရာက္ေအာင္ေကြးလိုက္ပါ။

– ထို႔ေနာက္ လက္ေမာင္းအားကိုသံုးျပီး လက္ေတြတေျဖာင့္တည္းျဖစ္တဲ့အထိ အေလးတံုးကို ျပန္ မပါ။

– ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနစဥ္ လက္ေမာင္းကို မလႈပ္မိေအာင္ သတိထားပါ။

တစ္ေက်ာ့ကုိ ၁၅ၾကိမ္နဲ႔ တစ္ေန႔ကို ၃ေက်ာ့လုပ္ေပးပါ။ ခံႏိုင္ရည္အားေပၚ မူတည္ျပီး အၾကိမ္ေရ တိုးလုပ္သြားပါ။

၅။ ဒူးေကြးအေလးမ ေလ့က်င့္ခန္း

  • လက္တစ္ဖက္စီမွာ အေလးတံုးတစ္တံုးဆီ ကိုင္ထားပါ။ ခႏၶာကိုယ္ကို မတ္မတ္ထားပါ။
  • ဒူးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေကြးညြတ္ျပီး ခါးကို အေရွ႕ကိုင္းထားပါ။
  • ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ အျပိဳင္အေနအထား ျပဳလုပ္ျပီး ေခါင္းကို မတ္မတ္ထားပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ခႏၶာကိုယ္မွာ ကပ္ထားပါ။
  • လက္ေမာင္းေတြကို မလႈပ္ေစဘဲ တံေတာင္ဆစ္ေအာက္ပိုင္းကို ၉ဝဒီဂရီျဖစ္ေအာင္ ေကြးပါ။ တံေတာင္ဆစ္ေအာက္ပိုင္းက ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ေထာင့္မတ္က်ေနရပါမယ္။
  • ထို႔ေနာက္ လက္ေတြတေျဖာင့္တည္းျဖစ္သြားတဲ့အထိ လက္ေမာင္းအားကိုသံုးျပီး အေလးတံုးေတြကို ျပန္ မလိုက္ပါ။

တစ္ေက်ာ့ကုိ ၁၅ၾကိမ္နဲ႔ တစ္ေန႔ကို ၃ေက်ာ့လုပ္ေပးပါ။ ခံႏိုင္ရည္အားေပၚ မူတည္ျပီး အၾကိမ္ေရ တိုးလုပ္သြားပါ။

လက္ေမာင္းသားကို က်စ္လ်စ္လွပေစတဲ့ ဒီေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြ လုပ္ဖို႔ အားကစားခန္းမကို တကူးတက သြားစရာမလိုပါဘူးေနာ္။ အိမ္မွာေနရင္းနဲ႔ပဲ ရိုးရွင္းတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကိုလုပ္ရင္း လွပက်စ္လ်စ္တဲ့ လက္ေမာင္းေလးတစ္စံုပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားလိုက္ရေအာင္လား ဂႏၳဝင္စာဖတ္ပရိသတ္ၾကီးေရ…။

သူငယ္ခ်င္းေတြပါ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္လို႔ရေအာင္ SHARE ေပးလုိက္ဦးေနာ္။