လူတကာ ေအာင္ျမင္မႈကို ဘာလုိ႔ မဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကတာလဲ

၁။ ရလဒ္ေတြကိုပဲ ၾကိဳတင္ ေမ်ွာ္လင့္ထားၾကလို႔။

၂။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရိွၾကလို႔။

၃။ အတိတ္အေၾကာင္းေတြကိုပဲ အျမဲေတြးေနၾကလုိ႔။

၄။ အမွားေတြကိုပဲ အျမဲစဥ္းစားေနတတ္ၾကလို႔။

၅။ အနာဂတ္ကို ထိတ္လန္႔ေနၾကလုိ႔။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၱဝင္မဂၢဇင္း မွတင္ဆက္ပါသည္။

၆။ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ခံႏိုင္ရည္မရိွၾကလို႔။

၇။ သူတုိ႔ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို မယံုၾကည္ၾကလုိ႔။

၈။ သူတုိ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို ဆုပ္ကိုင္ထားလို႔။

၉။ ဘဝက သူတို႔ကို တစ္ခုခုေတာ့ ေပးဆပ္မွာဆုိျပီး ထင္ထားလို႔။

၁၀။ ေအာင္ျမင္မႈကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနတာထက္ က်ရွဳံးမွာကို စိုးရိမ္ေနလုိ႔။

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆုိရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း share ေပးလိုက္ပါ။