မနက္တိုင္းမိနစ္ ၃ဝ ၾကာေအာင္ ေနပူစာလႈံျခင္းရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

blank

ေနေရာင္ျခည္ဟာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြပါပဲ။

စိတ္ခံစားမႈေတြ ေကာင္းမြန္လာ ေအာင္ျမႇင့္တင္ေပး႐ုံသာမက စိတ္က်ေရာဂါေတြကိုေတာင္ သက္သာေစပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈအရ ေနေရာင္ ျခည္ရခ်ိန္ပိုမ်ားတဲ့နိုင္ငံေတြဟာ စိတ္က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ျပႆနာေတြ ပိုနည္းၾကပါတယ္။ ေနေရာင္ျခည္ နဲ႔စြမ္းအင္ဟာ ေရတံခြန္၊ အပူခ်ိန္နဲ႔ တျခားေသာသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြထက္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳး ပိုရေစပါတယ္။ ဆီရိုတိုနင္ (serotonin) လည္း တိုးလာေစသလို ရာသီေပၚဖ်ားနာျခင္းေတြလည္း ကင္းေဝးေစပါ တယ္။

အထူးသျဖင့္ ညဘက္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေစတဲ့အတြက္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ေရာဂါခံစားေနရသူေတြအ ေနနဲ႔ နံနက္တိုင္းေနပူစာလႈံေပးဖို႔ အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

သင္ေကာ မနက္တိုင္းေနပူစာလႈံျဖစ္လား။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။