ကိုဗစ္ေၾကာင့္ စိတ္ေတြပူပန္ေနတဲ့အခါ….။

blank

ဒီထက္ပိုၿပီး ခက္ခဲတဲ့ ဘဝျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့တာကို သတိရပါ။

ပူပန္မႈေတြဟာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သတိရပါ။

ဘဝကိုတစ္ဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းလဲပစ္မယ့္ အခ်ိဳးအေကြ႕တိုင္းဟာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈေတြရွိေနတတ္တယ္ဆိုတာ သတိရပါ။

ဒီကာလကို အတူတူေက်ာ္လႊားၿပီးရင္ ပိုေကာင္းတဲ့ဘဝတစ္ခုဆီကို အတူတူတက္လွမ္းၾကမယ္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

ဒီကာလကို ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈေတြအျပည့္နဲ႔ေက်ာ္လႊားၾကမယ္။

တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဂ႐ုစိုက္ၾကမယ္။

ကိုဗစ္ေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္ေနတဲ့အခါ သတိရပါ။ ညဆိုတာ နက္ခ်င္သေလာက္ နက္ၿပီးရင္ ျပန္လင္းလာမယ့္အရာဆိုတာကိုေပါ့။