စိတ္ေဝဒနာဟာ ရွက္စရာမဟုတ္ပါ။

blank

ေမလဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးရဲ႕အေရးပါပံုကို အသိေပးတဲ့လျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေနတဲ့သူဟာ သင့္အိမ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္၊ သင္နဲ႔ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ ္သင္ကိုယ္တုိင္ေတာင္ ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။ စိတ္ေရာဂါေတြဟာ ကြ်န္မတို႔နဲ႔ အေဝးႀကီးလို႔ ထင္မွတ္ထားၾကေပမယ့္ ကြ်န္မတို႔ ခ်စ္တဲ့သူေတြနဲ႔  တစ္နည္းနည္းနဲ႔ပတ္သက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို ႀကံဳေတြ႕လာတိုင္း အားငယ္စိတ္ပ်က္သြားဖို႔၊ ဝမ္းနည္းသြားဖို႔ မလိုပါဘူးေနာ္။

ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

သင္ဟာ စိတ္ဓာတ္က်မႈေတြ၊ စိတ္ပူပန္မႈေတြထက္  သန္စြမ္းတဲ့သူတစ္ေယာက္၊ သင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပတာထက္ပိုၿပီး အင္အားႀကီးတဲ့သူတစ္ေယာက္ဆိုတာကို မွတ္ထားပါ။ စိတ္ေတြပူပန္လာတဲ့အခါ၊ စိတ္ဓာတ္က်လာတဲ့အခါ၊ စိတ္ခြန္အားေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတဲ့အခါ ေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ခနနားပါ။ အားေမြးပါ။

စိတ္ေဝဒနာတစ္ခုခု ခံစားေနရတဲ့အခါ ရွက္စရာလို႔ မယူဆလိုက္ပါနဲ႔။ ေခါင္းေပါက္တဲ့အခါ ေဆးခန္းသြားတယ္၊ အက်ိတ္ေတြ႕တဲ့အခါ ခြဲထုတ္ပစ္တယ္။ အဲ့ဒီလိုပဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္လည္း လိုအပ္တဲ့ ကုသမႈေတြ ခံယူဖို႔ မရွက္ပါနဲ႔။ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပပါ။ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြေတာင္းခံပါ။   စိတ္ေဝဒနာဟာ ရွက္စရာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္။