ကေလးငယ္ေတြကို မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးတဲ့အခါ မိဘေတြဘာေတြမွားတတ္တာလဲ။

ကေလးေတြကို မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အသိပညာေတြေဝမွ်တယ္ဆိုတာ ေက်ာင္းမွာ ဆရာ၊မေတြ စာခ်သလို “ကဲ.. ကေလးတို႔လိုက္ၾကည့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအေၾကာင္း သင္ေပးမယ္” ဆိုၿပီး သင္ေပးလို႔မရပါဘူး။ ကေလးေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္နဲ႔လိုက္ၿပီး သူတို႔နားလည္မယ့္ စကားလံုးေတြနဲ႔ အခါအခြင့္တိုက္ဆိုင္တိုင္း နားဝင္ေအာင္ ေျပာျပရတဲ့အရာတစ္ခုပါ။ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကေလးေတြကို သင္ျပတဲ့အခါ မိဘေတြမွားတတ္တဲ့ အမွားတခ်ိဳ႕ကို စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။

• ကေလးေတြကို ငယ္ေသးတယ္လို႔သေဘာထားၿပီး မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးနဲ႔ လိင္ပညာေပးေတြအေၾကာင္း မေျပာျပဘဲေနတာ။

• ကေလးေတြက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “စိတ္မဝင္စားေလာက္ေသးဘူးထင္တယ္” လို႔ ယူဆၿပီး သူတို႔ေတြဖြင့္ေမးလာမယ့္ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ေနတာ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္သည္။

• အရွက္သည္းၿပီး လိင္အဂၤါေတြကို ေခၚဆိုတဲ့နာမည္ေတြကို အမွန္အတိုင္းမေျပာတာ။

• ကေလးရဲ႕ အသက္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးအေၾကာင္း မေျပာျပဘဲေနတာ။ ကေလးေမးတိုင္း မာန္မဲပစ္တာ။

• ကေလးေတြကို အမွန္အတိုင္းမေျပာျပဘဲ လိမ္လည္တာ။

• ကေလးေတြ သိသင့္သိထိုက္တာထက္ ပိုေျပာျပတာ။

• ခႏၶာေဗဒအေၾကာင္း ကေလးေတြ ေကာင္းေကာင္းသိေအာင္ မေျပာျပတာ။

• ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေအာင္၊ အမွန္အတုိင္းလက္ခံတတ္ေအာင္ သင္မေပးတာ။

သင္ေကာ… သင့္ကေလးကို မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအသိပညာေတြေပးၿပီးၿပီလား။
Comment box မွာ မွ်ေဝေပးပါဦး။