အသီးအရြက္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ပိုစားေပးသင့္တာလဲ။

blank

သင္ကအသီးအရြက္ ႀကိဳက္သူတစ္ေယာက္လား။ အသားမပါရင္ ထမင္းမစားတတ္သူလား။
အသီးအရြက္ေတြကို ႀကိဳက္ႀကိဳက္ အသားပဲႀကိဳက္ႀကိဳက္ သင္စားတဲ့ အစားအစာေတြထဲမွာ အသီးအရြက္ေလးေတြကို ပါဝင္ေအာင္စားေပးသင့္ပါတယ္။ အသီးအရြက္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးေတြက အမ်ားႀကီးကိုး။ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးေတြလဲဆိုတာက ဒီစာေစာင္ေလးမွာ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ခ်စ္ခင္ရသူေတြအတြက္လည္း ေဝမွ်ေပးဖို႔မေမ့ပါနဲ႔ေနာ္။

blank blank blank blank blank blank blank