စိတ္ဖိစီးမႈကင္းေဝးၿပီး စိတ္ေကာ ကုိယ္ပါၿငိမ္းခ်မ္းေစဖုိ႔ တရားထိုင္ရေအာင္။

၁။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးတယ္။

၂။ စိတ္လိုက္မာန္ပါျပဳလိုစိတ္၊ ေလာဘစိတ္နဲ႔ အစြဲအလန္းႀကီးမႈေတြ ေလ်ာ့ခ်ေပးတယ္။

၃။ အခက္အခဲေတြကို ပိုခံႏိုင္ရည္ရွိလာတယ္။

၄။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ အေကာင္းျမင္စိတ္ေတြ တိုးလာတယ္။

၅။ လူေတြနဲ႔အဆင္ေျပေျပေနတတ္လာတယ္။

၆။ ကုိယ့္ဘဝကိုယ္ ေက်နပ္ေနေပ်ာ္လာတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၇။ စိတ္ေကာကိုယ္ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းလာတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေလးေတြ မွ်ေဝဖို႔ ဒီစာေစာင္ေလးကို SHARE လိုက္ပါဦး။