အသက္ ၂ဝ ႏွစ္ဝန္းက်င္မွာ ႀကံဳေတြ ့ရမယ့္ ဘဝသင္ခန္းစာမ်ား

၁။ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြက သင့္ကို ေအာင္ျမင္ေတာက္ပတဲ့ေနရာဆီ ပို႔ေဆာင္ေပးမွာပါ။

၂။ မလိုမုန္းထားၿပီး မေကာင္းႀကံတတ္သူေတြက သင့္ကို ဘဝသင္ခန္းစာေကာင္းေတြ ေပးမွာပါ။

၃။ ဘဝမွာ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ ဆံုးရွံဳးႏိုင္သလို မိတ္ေဆြသစ္ေတြနဲ လည္း ထပ္ႀကံဳရမွာပါ။

၄။ အရြယ္ေရာက္ႀကီးျပင္းလာဖို႔အတြက္ ႐ုန္းကန္ရတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ျဖတ္သန္းရဦးမွာပါ။

၅။ ဘဝမွာ က်ိန္စာတစ္ခုလိုခံစားခဲ့ရတဲ့အရာေတြကပဲ သင့္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၆။ အခက္ခဲဆံုးကိစၥေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရင္ေတာင္ ရွင္သန္စရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခုခုက ရွိေနမွာပါ။

၇။ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔စရာေတြနဲ ့ ႀကံဳခဲ့ရင္ေတာင္ ဘဝသင္ခန္းစာအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး ဆက္ေလွ်ာက္ပါ။

၈။ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ေလာကဒဏ္ေတြက အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ဖို ့ ခြန္အားေတြပါ။

၉။ ဘဝသင္ခန္းစာေတြကို နားလည္ထားမယ္ဆိုရင္  ေနာက္ထပ္အခက္အခဲေတြနဲ ့ ရင္ဆိုင္ရရင္ေတာင္ သင္ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ ့ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွာပါ။

ဘဝဒႆနေကာင္းေလးေတြကို မွ်ေဝဖို႔ LIKE & SHARE လုပ္ေပးပါဦး။