လူတိုင္း ရွိသင့္တဲ့ အရည္အခ်င္း (၅)သြယ္

၁။ အေၾကာက္တရားေတြကို အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း။

၂။ ခ်ီးမြမ္းသံေတြၾကားမွာ ေမွ်ာရင္း ႀကိဳးစားေနတာေတြကို မရပ္တန္႔ပစ္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္း။

၃။ စကားအရာ လိမၼာပါးနပ္တဲ့အရည္အခ်င္း။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၄။ သူတစ္ပါးရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ေတြကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုတတ္တဲ့ အရည္အခ်င္း။

၅။  ခင္မင္သူေတြရဲ႕ နာမည္တိုင္းကို မွတ္မိတတ္တဲ့ အရည္အခ်င္း။

သင့္ဆီမွာေကာ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္းေတြ ရွိႏွင့္ေနၿပီလဲ မွ်ေဝေပးခဲ့ပါဦး။