ယေန႔ေခတ္မွာ လူေတြရဲ႕စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာေတြအတြက္ မီဒီယာေတြရဲ႕အခန္းက႑က ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးေနလဲ။

blank

ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္ေန႔က Strand Hotel Ballroom မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ TEDx Yangon ရဲ့ တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲေလးမွာ ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းရဲ႕Co-Founder လည္းျဖစ္၊ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္တဲ့ မရီရီဝင္း @ Lachmi Baniya မွ ပါဝင္မွ်ေဝခဲ့ပါတယ္။

– ကုိယ္တိုင္ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကေန ႐ုန္းကန္ေျဖရွင္းခဲ့ပံု ေတြ၊

– လက္ရွိလူမႈကြန္ယက္မီဒီယာေတြရဲ႕ လူေတြရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ
စတဲ့ အခန္းက႑ေတြအေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးခဲ့တာေလးကို တယ္လီခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။