အိပ္စက္ျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား

blank

အိပ္ေရးဝဝအိပ္စက္ျခင္းက က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေလးေတြေၾကာင့္ အိပ္စက္ခ်ိန္ကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ လူတိုင္းႀကံဳေလ့ရွိတဲ့ အိပ္စက္ျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြနဲ႔ အဲဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။

blank blank blank blank blank blank blank blank blank