ဝင္ေငြထြက္ေငြကို အေကာင္းဆံုးစီမံႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

ကိုယ့္ကိုဝမ္းနည္းေစတာက ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ေနတဲ့ ပိုက္ဆံအိတ္ပဲတဲ့။ ပိုက္ဆံနဲ႔ပိုက္ဆံအိတ္ရဲ႕ RS သက္တမ္းေလး ရွည္ေစဖို႔ ဒီနည္းေလးေတြကို သံုးၾကည့္လိုက္ပါဦး။