မိဘတိုင္းရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးတာဝန္ (သို႔မဟုတ္) ကေလးငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား သင္ၾကားျပသထားျခင္း

၁။  ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြအားလံုးကို နာမည္နဲ႔တကြ သိေအာင္ သင္ၾကားထားပါ။

၂။  ကေလးငယ္ေတြရဲ႕  ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြဟာ သူတို႔သာ ပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာေတြျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေနေအာင္ ရွင္းျပထားပါ။

၃။ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ လိင္အဂၤါေတြကို အျခားသူေတြကိုင္တြယ္လို႔မရႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း၊ ပါးစပ္ကို နမ္းတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အျခားမႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ ကိစၥေတြကို လက္မခံဖို႔ သင္ၾကားထားပါ။

၄။ ကေလးေတြထက္ အသက္ႀကီးတဲ့သူေတြရဲ႕ လိင္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းေတြကို အတင္းအၾကပ္ကိုင္တြယ္ဖို႔ ေစခိုင္းၿပီး မိဘေတြကို ျပန္မေျပာျပဖို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတဲ့အခါ  မေၾကာက္မရြံ႕နဲ႔ မိဘကိုအသိေပးဖို႔လည္း သင္ၾကားထားပါ။

၅။ အသက္ (၃) ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ကေလးငယ္ေတြကို ကိုယ္တုိင္အဝတ္လဲတတ္ဖို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သင္ၾကားျပသထားပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၆။ ကေလးငယ္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ေနရာ (၃) ေနရာ(ရင္ပိုင္း၊ တင္ပါးနဲ႔ ေပါင္ႏွစ္ခုၾကား) ကို အျခားလူေတြက ျပဖို႔ေစခိုင္းတဲ့အခါ အားကိုးယံုၾကည္ရတဲ့သူကို ေျပာျပဖို႔ သင္ၾကားထားပါ။

၇။ သင္နဲ႔သင့္ကေလးၾကားမွာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ၿပီး ယံုၾကည္ထိုက္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားပါ။

၈။ ကေလးေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ မြန္းၾကပ္ေလွာင္ပိတ္ထားေစတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို မဖံုးကြယ္ထားဘဲ ဖြင့္ေျပာတတ္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ထားေပးပါ။

၉။ ကေလးေတြကို ရဲဝံ့ေအာင္၊ သတၱိရွိေအာင္၊ ဖြင့္ေျပာရဲေအာင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။

မိဘေတြအားလံုးအတြက္ SHARE ေပးလိုက္ပါဦး။