တစ္ပါးသူကို ကုူညီဖို႔ ခ်မ္းသာစရာမလိုေႀကာင္း ၿပသသြားတဲ႔ အဖိုးတစ္ေယာက္

တရုတ္အမ်ိဳးသားၾကီး ဆိုက္ကားစရာ ဘိန္ဖန္လီ (Sir Bai Fang Li )ဟာ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ) ၾကာ သံုးဘီး ဆိုင္ကယ္ေမာင္းျပီး ယြမ္ (၃၅ဝဝဝ) ကို ပညာသင္စားရိတ္မတတ္ႏိုင္တဲ့ ဆင္းရဲသားေတြထဲက ေက်ာင္းသား (၃ဝဝ) အတြက္ ပညာသင္ေၾကး ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့သူပါ။

ေဆာင္းရာသီ တစ္ေန႔မွာ သူဟာ ယြမ္ေငြ (၅ဝဝ) ကို ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့အတြက္ အလုပ္လုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အတြက္ပါ။ သူအသက္ ၉၃ အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ မျပည့္စံုေပမယ့္ ကိုယ့္လုပ္အားနဲ႔ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ပရဟိတစိတ္နဲ႔ အသက္ရွင္ခဲ့သူပါ။ ဒါေၾကာင့္ သဒၶါစိတ္က အဓိကျဖစ္ျပီး မျပည့္စံုေနတဲ့သူေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ခ်မ္းသာေနဖို႔မလိုဘူး ဆိုတာကို သင္ခန္းစာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ခ်ျပသြားခဲ့ပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

စဥ္းစားစရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့မယ္ဆို Share ေပးဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။