ေဆာင္းတြင္းမွာျဖစ္တတ္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေလးေတြ

ေအးျမတဲ့ေဆာင္းရာသီမွာ ဘယ္လိုက်န္းမာေရးျပႆနာေလးေတြျဖစ္တတ္လဲ။ ေဆာင္းတြင္းမွာ ဘာေတြကို သတိထားဆင္ျခင္ရမလဲဆိုတာကို စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။