၂ဝ၁၈ ၏အပတ္စဥ္ဂႏၳဝင္ေဗဒင္ (ေအာက္တိုဘာ ၈-ရက္ေန႔မွ ၁၄-ရက္ေန႔အထိ)

၁။ မိႆရာသီဖြား (Aries )
မတ္လ (၂၁)  မွ ဧၿပီလ(၂ဝ) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

စိုးရိမ္ပူပန္စရာေတြတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ စိတ္မသက္မသာခံစားေနရမယ့္ ကာလပါ။ အသစ္စတင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေငြေၾကးႀကီးႀကီးမားမား မျမႇဳပ္ႏွံေသးဘဲ အေသးအဖြဲကေန စတင္ပါ။ လူမ်ိဳးျခား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မယ္။ အခ်စ္ေရး သာယာပါတယ္။
ယၾတာ။         ။ ေမြးရက္မွာ ေငြ ၃ဝဝဝ က်ပ္ ပံ့သကူပစ္ပါ။

၂။ ၿပိႆရာသီဖြား (Taurus )
ဧၿပီ (၂၁)မွ ေမလ(၂၁) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

ေငြဝင္သေလာက္ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း မ်ားေနတာေၾကာင့္ စိတ္ေမာေနရမယ္။ လူမႈေရးကိစၥ ေတြေလွ်ာ့ၿပီး သင့္စီးပြားေရးကို နည္းနည္းအာ႐ံုပိုစိုက္ေပးပါ။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြရဲ႕ အကူအညီကို ရရွိမယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ နားလည္မႈလြဲေနတာေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရမယ္။
ယၾတာ။         ။ ေမြးရက္မွာ အကူအညီလိုေနသူတစ္ေယာက္ကို ကူညီပါ။

၃။ ေမထုန္ရာသီဖြား (Gemini)
ေမလ(၂၂)မွ ဇြန္လ (၂၁) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

ႀကိဳးစားမႈေတြအားလံုးအရာထင္ေအာင္ျမင္လာမယ့္ ေပ်ာ္စရာကာလျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကး အလံုးအရင္းနဲ႔ဝင္ဖုိ႔ ရွိတယ္။ ထီထိုးပါ။ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းလုပ္ငန္းေတြမွာ ပါဝင္ပါ။ တနလၤာနံနဲ႔ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အထူးအက်ိဳးေပးမယ္။ အခ်စ္ေရး ေနၿမဲအတုိင္းပါပဲ။

ယၾတာ။         ။ ေမြးရက္မွာ ပရဟိတတစ္ခုလုပ္ပါ။

၄။ ကရကဋ္ရာသီဖြား (Cancer)
ဇြန္လ (၂၂) မွ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

အားနာတတ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ကုိယ့္ကိုယ္ပုိင္အခြင့္အေရးေတြကို ဆံုးရံႈးေအာင္ျပဳလုပ္မိတတ္ ပါတယ္။ လူတိုင္းအေပၚ ကိုယ္နဲ႔ထပ္တူယံုၾကည္တတ္တဲ့စိတ္ကို ေလွ်ာ့ပါ။ ေငြေၾကးအလိမ္ခံရတတ္ ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ရန္ျဖစ္လိုက္၊ ျပန္ခ်စ္လိုက္ျဖစ္ေနမယ္။

ယၾတာ။        ။ ေမြးရက္မွာ နာမက်န္းသူတစ္ဦးကို ေဆးဝါးဒါနျပဳပါ။

၅။ သိဟ္ရာသီဖြား (Leo)
ဇူလိုင္လ (၂၄) မွ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

အခ်စ္ေရးနဲ႔ မိသားစုၾကားမွာ ဗ်ာမ်ားေနရမယ့္ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးအဆင္ေျပတဲ့အထိ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ေစာင့္ဖို႔လိုပါတယ္။ အႏုပညာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အထူးအက်ိဳးေပးမယ္။ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးမယ္။
ယၾတာ။         ။ ေမြးရက္မွာ သူငယ္ခ်င္းကို ေၾကးအိုးတိုက္ပါ။ဤေဆာ

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၆။ ကန္ရာသီဖြား (Virgo )  
ၾသဂုတ္လ (၂၄) မွ စက္တင္ဘာလ (၂၃) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံၿပီး ႀကိဳးစားလာခဲ့တဲ့ကိစၥတစ္ခုက အရင္းႏွီးဆံုးသူတစ္ဦးရဲ႕ သစၥာေဖာက္ မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတတ္တယ္။ လူတိုင္းအေပၚမယံုပါနဲ႔။ ကြဲကြာေနတဲ့ေဆြမ်ိဳးေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ဆံု မယ္။ ရပ္ေဝးခရီးတစ္ခုထြက္ရမယ္။ အခ်စ္ေရး ေနၿမဲအတုိင္းပါပဲ။

ယၾတာ။         ။ ေမြးနံေထာင့္မွာ ေရသပၸာယ္ပါ။

၇။ တူရာသီဖြား (Libra)
စက္တင္ဘာ (၂၄) မွ ေအာက္တိုဘာ (၂၃) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

အစာအိမ္က်န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေရာက္ရတတ္တယ္။ ဆင္ျခင္သတိျပဳ ပါ။ ပညာေရးဘက္ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား အထူးအက်ိဳးေပးမယ္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခားအထိ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာမယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ ေနၿမဲအတုိင္းပါပဲ။
ယၾတာ။         ။ ေမြးနံေထာင့္မွာ စံပယ္ပန္းကပ္လွဴပါ။

၈။ ျဗိစာၦရာသီဖြား(Scorpio)
ေအာက္တိုဘာ (၂၄) မွ နိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးတာ၊ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိမယ့္ ကာလျဖစ္ ပါတယ္။ အထက္လူႀကီးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေၾကာင့္ အလုပ္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာေနရမယ္။ ေငြကုန္ ေၾကးက်မ်ားမယ္။ ခ်စ္သူမရွိေသးသူမ်ား ခ်စ္သူေတြ႕မယ္။

ယၾတာ။         ။ ေမြးနံေထာင့္မွာ သေျပပန္းကပ္လွဴပါ။

၉။ ဓႏုရာသီဖြား (Sagittarius )
နိုဝင္ဘာလ (၂၃)မွ ဒီဇင္ဘာ (၂၁) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

မနာလိုေသြးထိုးတတ္သူတစ္ဦးေၾကာင့္ မိသားစုၾကားမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲရတတ္တယ္။ သတိျပဳပါ။ ေနအိမ္သစ္ျပဳျပင္ရမယ္။ စက္ပစၥည္းအသစ္ဝင္မယ္။ ေနအိမ္ကို ညအိပ္ညေနဧည့္သည္အလာမ်ား ေနမယ္။ သူမ်ားအမႈကုိယ့္အမႈျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ ေသခ်ာသတိျပဳပါ။

ယၾတာ။         ။ ေမြးနံေထာင့္မွာ ေရႊပန္းေငြပန္းကပ္လွဴပါ။

၁ဝ။ မကာရရာသီဖြား (Capricorn)
ဒီဇင္ဘာ (၂၂)မွ ဇန္နဝါရီလ (၂ဝ) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ပတ္လာမယ့္ ကာလပါ။ ဆံုးၿပီထင္ ထားတဲ့ ေၾကြးေဟာင္းေတြလည္း ျပန္ရရွိမယ္။ ေကာင္းတဲ့အရာေတြစုပံုေနတာမို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရမွာပါ။ အခ်စ္ေရး ေနၿမဲအတုိင္းပါပဲ။

ယၾတာ။         ။ ေမြးနံေထာင့္မွာ ျမတ္ေလးပန္းကပ္လွဴပါ။

၁၁။ ကုမ္ရာသီဖြား (Aquarius )
ဇန္နဝါရီလ (၂၁)ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၉)ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

အေဝးေရာက္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြဆီက အကူအညီေကာင္းေတြကို ရရွိမယ့္ ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုအႀကီးအကဲရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ စိတ္ပူရတတ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးသမား မ်ား စုေပါင္းလုပ္ငန္းေတြ ပိုအက်ိဳးေပးမယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ အေနေဝးလို႔ ေဆြးေနရမယ္။

ယၾတာ။         ။ ေမြးရက္မွာ သစ္ပင္စိုက္ပါ။

၁၂။ မိန္ရာသီဖြား (Pisces)
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂ဝ) ရက္မွ မတ္လ(၂ဝ) ရက္အတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ား

 

         ေဆြမ်ိဳးေတြရဲ႕ကိစၥေတြနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေနမယ္။ ခရီးတိုေတြ မၾကာခဏ ထြက္ေနရမယ္။ ေငြဝင္ သလို ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း မ်ားေနတာေၾကာင့္ စိတ္ေမာေနရမယ္။ အေမြရကိန္း၊ ထီေပါက္ကိန္းရွိတယ္။ ထီထိုးပါ။ အခ်စ္ေရး ေနၿမဲအတုိင္းပါပဲ။

ယၾတာ။         ။ ေမြးရက္မွာ သီလရွင္တစ္ပါးကို ဆန္တစ္ျပည္လွဴပါ။

တုိက္ဆိုင္တာေလးေတြပါေနတယ္ဆိုရင္ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။