အနာဂတ္မွာ သင္ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔အသက္ေမြးရမလဲဆိုတာသိခ်င္ရင္ ဒီမွာဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

           ေမြးဖြားတဲ့လကိုလိုက္ၿပီး စိတ္ေနသေဘာထား၊ အမူအက်င့္နဲ႔ ျဖစ္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြကိုပဲ သိႏိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမြးလကိုလိုက္ၿပီး အနာဂတ္မွာ သူျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္၊ ဘဝျဖတ္သန္းမႈပံုစံေတြကိုပါ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။

၁။ ဇန္နဝါရီလဖြားေတြက အနာဂတ္မွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ ဒါမွမဟုတ္ ေငြတိုးေပးစားသူအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၂။ ေဖေဖာ္ဝါရီလဖြားေတြက အနာဂတ္မွာ အႏုပညာရွင္ ဒါမွမဟုတ္ တင္ဆက္သရုပ္ျပသူအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၃။ မတ္လဖြားေတြက ဂီတပညာရွင္ ဒါမွမဟုတ္ ေလယာဥ္မွဴးအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၄။ ဧၿပီလမွာ ေမြးဖြားသူေတြက အာဏာအရွိန္အဝါႀကီးတဲ့ သူေ႒းအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၅။ ေမလဖြားေတြကေတာ့ အားကစားသမား ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၆။ ဇြန္လမွာ ေမြးဖြားသူေတြကေတာ့ ကုမၸဏီအရာရွိ ဒါမွမဟုတ္ သိပၸံပညာရွင္အျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၇။ ဇူလိုင္လမွာ ေမြးဖြားသူေတြက အင္ဂ်င္နီယာ ဒါမွမဟုတ္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

၈။ ၾသဂုတ္လဖြားေတြက အင္ဂ်င္နီယာ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးသမားအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၉။ စက္တင္ဘာလဖြားေတြက ေက်ာင္းဆရာ ဒါမွမဟုတ္ အားကစားသမားအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၁ဝ။ ေအာက္တိုဘာလမွာ ေမြးဖြားသူေတြကေတာ့ ဆရာဝန္ ဒါမွမဟုတ္ သေဘၤာသားအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၁၁။ ႏိုဝင္ဘာလဖြားေတြက နာမည္ႀကီး လူဆိုးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

၁၂။ ဒီဇင္ဘာလဖြားေတြကေတာ့ သြားဆရာဝန္ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရအရာရွိအျဖစ္ အသက္ေမြးရတတ္တယ္။

ဒီခန္႔မွန္းခ်က္ေတြဟာ အၿမဲတမ္းေတာ့ မွန္မေနႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ေမြးဖြားရာဇာတိႏိုင္ငံရဲ႕ ရာသီဥတုေပၚမူတည္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြကို ခန္႔မွန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ငယ္ဘဝျဖတ္သန္းမႈနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝါသနာနဲ႔ အနာဂတ္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြအရေတာ့ ဒီခန္႔မွန္းခ်က္ေတြဟာ မွန္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

သင့္ေမြးလ ဘယ္လလဲ။ Comment box မွာ ေျဖသြားပါဦးေနာ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလည္း mention ေခၚလိုက္ပါဦး။