သင့္လက္သည္းပံုစံေလးေတြက ေျပာေနေသာ သင့္အေၾကာင္း

၁။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၁)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင့္စိတ္က သိမ္ေမြ႔တယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တယ္။

၂။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၂)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင္က စိတ္တိုလြယ္ျပီး စာအုပ္ၾကီးသမားလို ေနတတ္တယ္။

၃။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၃)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင္က အပူအပင္ေတြမရိွပဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနရတာကို ၾကိဳက္တယ္။

၄။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၄)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင္က ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြျပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေနတတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

၅။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၅)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင္က စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္တဲ့သူျဖစ္ျပီး ဥာဏ္ထက္တဲ့သူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၱဝင္မဂၢဇင္း မွတင္ဆက္ပါသည္။

၆။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၆)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင္က စိတ္ထိခုိက္လြယ္ျပီး ပါရမီထူးကဲတဲ့သူျဖစ္တယ္။

၇။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၇)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင္က စိတ္ထိခိုက္လြယ္ျပီး ဥာဏ္ေကာင္းတဲ့ သူျဖစ္တယ္။

၈။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၈)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင္က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့လူ ျဖစ္ျပီး ရိုးသားတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။

၉။ သင့္လက္သည္းက ပံု(၉)နဲ႕တူေနတယ္ဆိုရင္ သင္က အၾကံဥာဏ္ၾကြယ္ဝတဲ့ လူျဖစ္ျပီး ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးတဲ့ သူျဖစ္တယ္။

တိုက္ဆိုင္ေနရင္ Share ဖို႔မေမ့ပါနဲ႕။