သင့္လက္ညိဳးပံုစံေလးေတြက ေဖာ္ၿပေနေသာ သင့္အေၾကာင္း

၁။ သင့္လက္ညိဳးက ပံု(၁)မွာ ျပထားတဲ့ လက္ညိဳးပံုစံေလးနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္

သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရိွတဲ့ အရာေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြေနထိုင္တတ္တယ္။ သင္က သင့္ဘဝမွာ ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ရမလဲဆိုတာကို သိထားသူျဖစ္ျပီး ထုိသို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္း သင္အျမဲၾကိဳးပမ္းေလ႔ရိွတယ္။ သင္က ဇြဲလံု႕လနဲ႕ အားၾကိဳးမာန္တက ္ၾကိဳးစားသလို ၾကိဳးစားသမ်ွကလည္း ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္မွာပါ။

၂။ သင့္လက္ညိဳးက ပံု(၂)မွာ ျပထားတဲ့လက္ညိဳးပံုစံေလးနဲ႔တူေနတယ္ဆိုရင္

သင္က ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္က သင္လိုခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ရေအာင္ အားၾကိဳးမာန္တတ္ ၾကိဳးစားတဲ့သူလည္း ျဖစ္တယ္။

၃။ သင့္လက္ညိဳးက ပံု(၃)မွာ ျပထားတဲ့ လက္ညိဳးပံုစံေလးနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္

သင္က လူေတြကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွတယ္။ အုပ္စုတစ္ခုမွာဆိုရင္ သင္က ထင္ရွားျပီး

လူေတြကို ဦးစီးလမ္းျပေပးတတ္တယ္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၱဝင္မဂၢဇင္း မွတင္ဆက္ပါသည္။

၄။ သင့္လက္ညိဳးက ပံု(၄)မွာ ျပထားတဲ့ လက္ညိဳးပံုစံေလးနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္

သင္က စိတ္ဓါတ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့သူ ျဖစ္သလို အတိတ္က အေၾကာင္းေတြကို စဥ္းစားျပီး စိတ္ညစ္ေလ့ရိွတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္က လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ သင့္လက္ညိဳးက ပံု(၅)မွာ ျပထားတဲ့ လက္ညိဳးပံုစံေလးနဲ႔ တူေနတယ္ဆိုရင္

သင္က စိတ္ခံစားလြယ္တဲ့ လူမိ်ဳးျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားေတြ မစဥ္းစားတဲ့ အသစ္အဆန္းေတြကိုလည္း စဥ္းစားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ သင့္မွာ အရည္အေသြး အစစ္အမွန္ေတြရိွတယ္။

တိုက္ဆိုင္ေနတယ္ဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္းေတြကို Share ေပးပါ။