သင့္ႏွာေခါင္းက ေျပာေနေသာ သင့္ ေငြစီမံမႈ အေၾကာင္း

ပံု – ၁။ သင့္နာေခါင္းက တစ္ေျပးတည္းေျဖာင့္တန္းေနတယ္ဆိုရင္

သင္က အလုပ္တစ္ခုကို စြဲစြဲျမဲျမဲလုပ္ေလ့ရိွတယ္။ ပိုက္ဆံကိုလည္း သမာအာဇီဝက်က် ရွာတတ္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာ့ အပင္ပန္းခံေလ့မရိွဘူး။ ျပီးေတာ့ သင္က စိတ္ဓါတ္ ေရးရာည့ံတဲ့သူ အမ်ိဳးအစား ထဲမွာလည္း မပါပါဘူး။

ပံု – ၂။ သင့္နာေခါင္းက သိမ္းငွက္ႏွာေခါင္းပံုစံဆိုရင္

သင္က ဥာဏ္ရည္ထကျ္မက္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သင္က ပိုက္ဆံရွာေတာ္သလို ဘယ္လိုစီမံျပီး သံုးရမယ္ဆိုတာကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း အထာနက္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၱဝင္မဂၢဇင္း မွတင္ဆက္ပါသည္။

ပံု – ၃။ သင့္နာေခါင္းက တိုျပီး လံုးဝိုင္းေနတယ္ဆိုရင္

သင္က အရာရာကို ဇြဲရိွရိွနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္က ပိုက္ဆံကို ဘယ္လိုစီမံျပီး သံုးစြဲရတယ္ ဆိုတာကို နားမလည္ဘဲ လက္ဖြာတတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။

ပံု – ၄။ သင့္နာေခါင္းက တိုျပီး ခြ်န္ေနတယ္ဆိုရင္

သင္က ပိုက္ဆံကို ျခိဳးျခံေခြ်တာတဲ့ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္က ဘဝမွာ ပိုက္ဆံဆိုတာထက္ အလုပ္ကုိ ပိုျပီး တန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ သူလည္း ျဖစ္တယ္။

သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို Share ဖို႔မေမ့ပါနဲ႕။