ဂႏၲ၀င္ေဗဒင္ – ေအာက္တိုဘာလ၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္

မိႆရာသီဖြား (မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာပစၥည္း ေရာက္ရွိေစတတ္ပါသည္။ ဝင္ေငြပိုင္း တိုးပြားေစမည္။ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပပါမည္။ လူမွဳေရးကိစၥတို႔ ဦးေဆာင္ရတတ္ေပသည္။ ဆရာသမားေကာင္းေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း တိုးတက္လိမ့္မည္။ ေနရာထိုင္ခင္း အခန္းေရႊ႕ေျပာင္း ၾကံဳတတ္ေပသည္။ တစ္ဦးတည္း လုပ္မရေသာ ကိစၥတခ်ိဳ႕ အေဖာ္ႏွင့္တြဲ၍ လုပ္ကိုင္သင့္သည္။ အေဒၚက်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ေပးေစလိုပါသည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပေစပါမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ျပႆနာဝင္ေစတတ္ေပသည္။

ယၾတာ – ေဆးဝါးကုသိုလ္ျပဳပါ။

ျပိႆရာသီဖြား (ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ ေအးေဆးစြာ လုပ္ကိုင္၍ အက်ိဳးမရွိေပ။ ယခင္ထက္ (၂)ဆ (၃)ဆေက်ာ္ ပိုမိုၾကိဳးစားမွသာလွ်င္ အဆင္ေျပတိုးတက္မွဳ ရွိေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိအလုပ္ေနရာထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားႏိုင္ေပသည္။ ပညာေရးအေျခအေနတိုးတက္မွဳ ရွိမည္။ သင္တန္းကိစၥ အဆင္ေျပတတ္သည္။ အခန္းအဆာင္ အိမ္ကိစၥ အဆင္မေျပတတ္ေပ။ အခက္အခဲၾကံဳႏုိင္ေပသည္။ ဝင္ေငြပိုင္း အေကာင္းဘက္တို႔ ေရာက္ရွိလာေစတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရးေကာင္းမြန္ ကံေကာင္းေစမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေပ်ာ္ရႊင္သာယာမွဳ ခန္းေျခာက္ေနတတ္ေပသည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယၾတာ – ထီးအျဖဴ (၃) လက္ ေမြးနံဘုရားတြင္ လွဴပါ။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ ၾကိဳးစားမွဳတုိ႔ ထိေရာက္ကံေကာင္း ေစတတ္သည္။ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူေဟာင္းတခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေစတတ္ ေပသည္။ ပညာေရးမ်ားစြာ တိုးတက္ျပီး အရည္အခ်င္းရွိရွိ ေအာင္ျမင္ေစတတ္ေပသည္။ စက္၊ ယာဥ္၊ ကား အေဟာင္း အသစ္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစတတ္ေပသည္။ ေျမ၊ အေဆာက္အဦးေဟာင္း ျပႆနာ ရႈပ္ေထြးတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရး မ်က္ႏွာမ်ားတတ္၊ အေႏွာက္အယွက္ ၾကံဳတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေကာင္းမြန္ေစမည္။ ထီထိုးေပးပါ။

ယၾတာ – ထန္းလ်က္ (၇) လံုး လွဴပါ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္လ ၂၂ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ စုေပါင္းေနထိုင္ေသာ ေနရာမွထြက္ခြာသြားရန္ ျမင္ေပသည္။ လက္ရွိထက္ ပိုမိုေကာင္းေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေစတတ္ေပသည္။ အိမ္တြင္း မီးေဘးအႏၲရာယ္၊ လွ်ပ္စစ္ ျခင္ေဆး အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပႆနာမ်ားတတ္သည္။ စက္မွဳလုပ္ငန္း အေႏွာက္အယွက္မ်ား၍ စိတ္ပ်က္ရတတ္၏။ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အေဆာက္အဦး ကိစၥတို႔ အဆင္ေျပမည္။ အခ်စ္ေရးပ်က္ျပား ေစတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ေကာင္းမြန္ေပမည္။ အမွဳျပႆနာေကာင္း စစ္ေဆးဆဲၾကံဳမည္။ ေခတၲရာထူးခ်ခံရတတ္သည္။

ယၾတာ – ငါး (၉) ေကာင္ လႊတ္ပါ။

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ စာေရးစာဖတ္ သင္တန္းတက္ျခင္းတို႔ ဦးစားေပးရတတ္ပါသည္။ တုိးတက္မွဳ အက်ိဳးထူး ခံစားရတတ္ေပသည္။ လုပ္ငန္းတြင္းလူ၏ တာဝန္မဲ့မွဳ၊ သစၥာမဲ့မွဳတို႔ကို ခါးသည္းစြာခံရတတ္သည္။ ေငြဝင္ေကာင္းလိမ့္မည္။ ကူညီသူ ေတြ႔ေစတတ္သည္။ ဘာသာစကားသင္တန္း အထူးပင္အက်ိဳးရွိေစတတ္ေပသည္။ အေဆာင္အခန္း အေရႊ႕အေျပာင္းတို႔ မထင္မွတ္ဘဲ ၾကံဳတတ္သည္။ မေရာက္ဘူးေသာ နယ္ေဒသတုိ႔တြင္ သြားရတတ္ေပသည္။ တပါးသူျပႆနာထဲ ဝင္မပါမိရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ အခ်စ္ေရး မေျဖာင့္ျဖဴး အမွားမ်ားေစတတ္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ခြဲေနရလိမ့္မည္။

ယၾတာ – ေရေတာ္ (၅) ခြက္ ကပ္လွဴပါ။

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ ဝင္ေငြ၊ ေငြေပးေငြယူ၊ ေခ်းေငြ စသည့္ကိစၥတို႔ ျပႆနာမ်ားတတ္ေပသည္။ အေပါင္းအသင္းမွားတတ္သည္။ အရက္၊ မူးရစ္ေစေသာ ေဆးမ်ား အထူးေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္။ ကံစမ္း ထီထိုးသင့္ေပသည္။ ပညာေရး တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မွဳ ရွိေစတတ္ေပသည္။ စာတန္း၊ ဘြဲ႔လြန္ အက်ိဳးရွိႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ အလုပ္တို႔ အထူးပင္ အဆင္ေျပေစတတ္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အိမ္တြင္းေရး စိတ္ပူေလာင္ေစတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရး အလြန္အၾကဴး မယံုႏွင့္၊ သတိထားသင့္ေပသည္။ အႏုပညာအလုပ္ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။

ယၾတာ – ဆြမ္းလွဴပါ။

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ အခန္းေဖာ္ မျမဲတတ္သလို လူဝင္လူထြက္ ရွဳပ္ေထြး ေစတတ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္ အက်ိဳးရွိေပမည္။ ျပည္ပပညာသင္ၾကားျခင္း ေအာင္ျမင္မွဳ ရရွိေစတတ္သည္။ မ်က္လံုးအားနည္းလိမ့္မည္။ လူၾကီးတို႔ႏွင့္ မထင္မွတ္ဘဲ အဆင္ေျပေစတတ္သည္။ ေနရာထိုင္ခန္းေကာင္းကို ရရွိေစတတ္ေပသည္။ သစၥာရွိအေဆြခင္ပြန္း မိတ္ေဆြေတြ႔တတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ ေရႊ႕ရန္ အေျခအေနေပးလာတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္လန္းလိမ့္မည္။ ေငြအသံုးမ်ားလိမ့္မည္။

ယၾတာ – သေျပ (၇) ခက္ လွဴပါ။

ျဗိစၧာရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ လက္ရွိအလုပ္ေနရာမွ အေျပာင္းအေရႊ႕တုိ႔ကို ရင္ဆုိင္တတ္ေပသည္။ ရာထူးၾကီးေနရာတစ္ခုကို လက္ခံရရွိလာေစမည္။ ေျမ၊ တုိက္ခန္းအေဆာက္အဦး ေရာင္းထြက္ေစတတတ္ေပသည္။ ခရီးရွည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သြားေရာက္ျခင္းတို႔ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ ဖခင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ေမာ အပူေသာကေတြ႔တတ္သည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရတတ္ အလုိလုိက္ခံရေပမည္။ ေျဖဆိုထားေသာ ပညာေရး ေအာင္ျမင္ေပလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး ဝမ္းဗိုက္ေသြးသား ဒုကၡေပးခံရတတ္သည္။

ယၾတာ – ႏွင္းဆီနီ (၇) ပြင့္ လွဴပါ။

ဓႏုရာသီဖြား (ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ ရေတာ့မည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမွဳတို႔ ခ်က္ခ်င္းမရႏုိင္ေသးပါ။ လကုန္ခါနီးေရာက္မွသာ ခံစားရႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္တာဝန္ (၂) ခုတြဲ၍ လုပ္ကိုင္ေနရတတ္ပါသည္။ ပညာေရးေကာင္းမြန္ေပမည္။ ေျဖဆိုျပီးစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေစတတ္ေပသည္။ ရာထူးတက္ကိစၥအတြက္ (၂) လနီးပါးမွ် ေစာင့္ရတတ္ေပသည္။ သားသမီးပညာေရး အဆင္ေျပေသာ္လည္း ေငြအကုန္အက် အထူးပင္ မ်ားေပလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္ ပိုမိုေကာင္းလာျပီး (၂၀၁၅) ထဲတြင္ လက္ထပ္ရန္ စီစဥ္ရတတ္ေပသည္။ ေနရာထိုင္ခင္း မတည္မွ်ႏုိင္ေသးပါ။

ယၾတာ – ငွက္ေပ်ာသီး တစ္ဖီး လွဴပါ။

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အား နာမည္၊ ဂုဏ္သေရတို႔အား ယုတ္ေလ်ာ့ေအာင္ ဒုကၡေပးျခင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ေပသည္။ အလုပ္အကိုင္ အေဟာင္းမွ အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရတတ္ေပသည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စိတ္ခ်ရမွဳမရွိသူႏွင့္ တြဲမိတတ္၍ သတိထားသင့္ေပသည္။ ပညာေရးထူးခၽြန္ေပလိမ့္မည္။ ဆရာတပည့္ ျပန္လည္အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ လူမွဳေရး အိမ္ေထာင္ေရး ရွဳပ္ေထြးေပြလီမွဳ ရွိလာတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရး အထူးပင္ စန္းပြင့္ေစတတ္ေပသည္။ က်န္းမာေရး ေသြးသားပိုင္း ဂရုစိုက္သင့္ေပသည္။

ယၾတာ – ေမြးနံဘုရားတြင္ အဓိဌာန္ ဝင္ပါ။

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၂ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ အေႏွာက္အယွက္ အႏၲရာယ္မ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ေစရတတ္ေပသည္။ နားလည္မွဳမရွိသူႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရတတ္ေပသည္။ အလုပ္သစ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ျခင္းခံရတတ္ေပသည္။ ပညာေရး ေကာင္းမြန္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္မေလရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ေငြေၾကးကိစၥ အထူးရန္မ်ား ေပလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး မ်က္ႏွာပြင့္ျပီး ကံေကာင္းေစတတ္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး သတိထားပါ။ ရွဳပ္ေထြး ျပႆနာမ်ားေစတတ္ ေပသည္။ အေနအထိုင္ သတိျပဳသင့္ေပသည္။

ယၾတာ – အေမႊးတုိင္ (၉) တုိင္ ေမြးနံဘုရားထြန္းလွဴပါ။

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပလာမွဳႏွင့္အတူ ေငြေၾကးကိစၥတို႔ပါ အေျခအေနေကာင္းကို ဖန္တီးႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ပညာေရးေကာင္းမြန္ရံုသာမက တပါးသူကိုပါ ကူညီသင္ၾကားေပးႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ လက္တြဲေဖာ္ေကာင္းေတြ႔မည္။ မဂၤလာကိစၥ ကူညီေပးရတတ္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခအေန ေဖာက္ျပန္ျခင္း တိတ္တိတ္ပုန္းကိစၥတို႔ ေပၚေစမည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္းေစမည္။ ေရြးခ်ယ္ထားမွဳ မွန္ကန္ေပလိမ့္မည္။

ယၾတာ – ဆပ္ျပာ လွဴပါ။

By: ေဒါက္တာျမတ္သစ္(မႏၲေလး)

မွ်​ေဝ​ေပးတယ္​ဆိုတာဂရုစိုက္​လို႔ပါပဲ။​ေအာက္​​ေဖာ္​ျပပါ ​​SHARE button ​ေလးကို တစ္​ခ်က္​ႏွိပ္​ၿပီးသင္​့သူငယ္​ခ်င္​း​ေတြကိုဘယ္​​ေလာက္​ဂရုစိုက္​တယ္ဆိုတာ ​ေဖာ္​ျပလိုက္​ပါ။