ဂႏၲ၀င္ေဗဒင္ – စက္တင္ဘာလ၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္

မိႆရာသီဖြား (မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ဧျပီလ ၂၀ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ ၾကံရြယ္ထားေသာ အၾကံအစည္တို႔ ရင္ခုန္ဖြယ္ ရင္ဆုိင္ျပီးမွ ေအာင္ျမင္မည္။ ကိုယ့္အေပၚ မေကာင္းၾကံေႏွာက္ယွက္မွဳကို ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္။ ရာထူးတိုးေျဖဆိုမွဳတို႔ အဆင္ေျပေစလိမ့္မည္။ ပညာေရးတိးတက္မည္၊ ေျဖဆိုႏုိင္မည္။ ေငြေၾကးအတြက္ အဆင္ေျပစိတ္ခ်မ္းသားမွဳ ရရွိလာေပမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အသြင္အျမင္တူမရွိ၍ စိတ္ပ်က္ရတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရး ေပ်ာ္ရႊင္မွဳရရွိေစတတ္ေပသည္။ အႏုပညာအလုပ္ အထူးေအာင္ျမင္ေစလိမ့္မည္။

ယၾတာ – ႏွင္းဆီနီ (၁)ပြင့္ လွဴပါ။

ျပိႆရာသီဖြား (ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ အဝတ္အစား၊ အဖိုးတန္ပစၥည္း၊ ကားသစ္ဝင္ေစတတ္ေပသည္။ ဂုဏ္ရွိေသာ အလုပ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရတတ္ေပသည္။ ပညာေရး ယံုၾကည္မွဳအျပည့္ျဖင့္ ေျဖဆိုသင့္ေပသည္။ မိမိၾကံရြယ္ေသာအလုပ္ စတင္ေအာင္ျမင္လာ၍ ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္ရတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ရႈပ္ေထြးျခင္း ရွိေနတတ္ေပသည္။ သားသမီးျပႆနာ လိုက္လံေျဖရွင္းရတတ္ေပသည္။ ဘာသာစကားသင္တန္း အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။ အေဆာင္ေနအေဖာ္၏ အကူအညီေကာင္းကို ရရွိေစတတ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဖက္စက္စီးပြားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရတတ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၲဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယၾတာ – ဒံေပါက္လွဴပါ။

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ စိတ္ကူးထားမွဳတို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတတ္ေပသည္။ ဝင္ေငြပိုင္းတက္လာေသာ္လည္း အသံုးအစဲြၾကမ္းတမ္းဆဲသာလွ်င္ ျဖစ္ေစတတ္ေပသည္။ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္း ျပန္လည္၍ တက္လာေစတတ္ေပသည္။ ပညာေရးၾကိုးစားမွဳေၾကာင့္ ဂုဏ္ရွိစြာေအာင္ျမင္တတ္ေပသည္။ ဘြဲ႕လြန္ရရွိရန္ အေျခအေနေပးလာလိမ့္မည္။ ရပ္ေဝးသားသမီး ဒုကၡမေပးပါ။ ဘဏ္ေခ်းေငြကိစၥတို႔ အဆင္ေျပေစလိမ့္မည္။ အေဆာက္အဦး ငွားရမ္းကိစၥ အဆင္ေျပမည္။ ကားအေျပာင္းအလဲ ၾကံဳတတ္ေပသည္။ စာသင္ၾကားေသာ အလုပ္တာဝန္တို႔ နာမည္ေကာင္းႏွင့္ လူၾကိဳက္မ်ားတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပေစလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ၾကာၾကာမတြဲသင့္ပါ။

ယၾတာ – သေျပ (၁၀)ညႊန္႔လွဴပါ။

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္လ ၂၂ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္အဆင္ေျပလာေစတတ္သည္။ အင္တာဗ်ဴး ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ရာထူးတိုးျမင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းရွိမည္။ က်န္းမာေရးး ခဏခဏညံ့ေစတတ္သည္။ ပညာေရး ဆရာသမားေကာင္းေၾကာင့္ အဆင္ေျပေစတတ္ေပသည္။ ဝင္ေငြပိုင္းသင့္တင့္စြာ ေကာင္းမြန္မည္။ အခ်စ္ေရးသာယာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ကံေကာင္းေစတတ္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ခမ္းေျခာက္ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ နည္းပါးေစတတ္သည္။ ေမာင္ႏွမသားခ်င္း စကားမ်ားတတ္ စိတ္ဝမ္းကြဲတတ္ျပီး အေမြကိစၥရႈပ္ေထြးလိမ့္မည္။

ယၾတာ – ထမင္းေၾကာ္လွဴပါ။

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ သားသမီးတို႔ေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ၾကံဳေစတတ္ေပသည္။ တစ္ျမိဳ႕စီ၊ တစ္ႏုိင္ငံစီ ခြဲေနရတတ္ေပသည္။ လက္ရွိေနရာ အိုးအိမ္အခန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းရေပမည္။ အမ်ားအထင္ၾကီးေစေသာ အလုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရတတ္ေပသည္။ ပညာေရး မေပါ့ဆသင့္၊ ေက်ာင္းမလစ္သင့္၊ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္ရန္ အေရးၾကီးေပသည္။ ေငြေၾကးအဆင္ေျပမည္။ ထီထိုးေပးပါ။ အခ်စ္ေရးပ်က္ျပားတတ္ တစ္ကိုယ္တည္း ျဖစ္ေနရတတ္ေပသည္။ ေငြစာရင္း သတိျပဳရွင္းပါ။ အိတ္စိုက္ေလ်ာ္ရတတ္သည္။ တပါးသူ စီးပြားမိတ္ေဆြ လုမယူသင့္ပါ။

ယၾတာ – ေရႊသေျပ (၉)ညြန္႔လွဴပါ။

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ ပင္ပန္းေသာအလုပ္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရတတ္ေပသည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔ႏွင့္ အတူေနမွဳ အဆင္မေျပတတ္ပါ။ ပစၥည္း၊ ေငြ ေပ်ာက္တတ္ေပသည္။ ေၾကြးေငြတခ်ိဳ႕ ေပးဆပ္ရတတ္ေပသည္။ လူမိ်ဳးျခားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေစတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပမည္။ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းျပီး အသစ္ထပ္မံဆံုေတြ႔ရတတ္သည္။ ထီထိုးပါ။ ေငြစုပံု ဝင္ကိန္းရွိသည္။ ဌာနမ်ားႏွင့္ ေလလံအဆင္ေျပ ကံေကာင္းေစတတ္ေပသည္။ မိခင္က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ေပးပါ။ အႏၲရာယ္အထူး ရွိေပသည္။

ယၾတာ – ပဲေပါက္စီလွဴပါ။

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ ေကာင္းေသာနာမည္ ထင္ေပၚမွဳရွိလာတတ္သည္။ ရာထူးတိုးျခင္း ၾကံဳေစလိမ့္မည္။ အလုပ္ေနရာေကာင္း ရရွိလာလိမ့္မည္။ ေငြဝင္အထူးေကာင္းမြန္ လာေစကာ စုေဆာင္းလာႏုိင္မည္။ ပညာေရး ေမွ်ာ္မွန္းသည့္အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာေစတတ္သည္။ လုပ္ငန္းထဲမွ အျမတ္အစြန္းထြက္လိမ့္မည္။ နီးစပ္မွဳျဖင့္ ဌာနတြင္း အခ်စ္ေရးသံေယာဇဥ္ တြယ္မိတတ္သည္။ ခရီးရွည္ အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္။ မ်က္လံုး ဒုကၡေပးလာတတ္သည္။ လုပ္ငန္းတြင္ မနာလိုခံရတတ္၍ သတိထားသင့္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး ဂရုစိုက္သင့္သည္။ စည္းကမ္းမမဲ့သင့္ပါ။

ယၾတာ – ပဲထမင္းလွဴပါ။

ျဗိစၧာရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ လုပ္ငန္းတြင္းသာမက အိမ္တြင္းထိပါ လူၾကီးမိဘဆရာသမား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ရန္မီးပြားေစလိမ့္မည္။ အလုပ္ေနရာ မတည္ျမဲမွဳ ရွိေစကာ မေနခ်င္သည့္ ေနရာတြင္ တာဝန္ယူရတတ္ေပသည္။ ျပည္ပအလုပ္ၾကိဳးစားမွဳတို႔ အဆင္ေျပမည္။ ၾကိဳးစားမွဳ ခံစားရလိမ့္မည္။ ေျမာက္အရပ္ခရီး အက်ိဳးရွိေစမည္။ စေနသားသမီးႏွင့္ သတိထား ဆက္ဆံသင့္ေပသည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပေစတတ္ေပသည္။ သားသမီး ရတနာရတတ္ျပီး ခြဲစိတ္ေမြးဖြားျခင္း ခံရတတ္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာမွဳ နည္းေစလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ စကားအေျပာအဆို ျပဳျပင္သင့္သည္။ တိတ္တိတ္ပုန္း မည္သည့္ကိစၥမွ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ယၾတာ – အနီေရာင္ ပန္း (၉)ပြင့္လွဴပါ။

ဓႏုရာသီဖြား (ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ (၂)မ်ိဳး (၃)မ်ိဳး ေအာင္ျမင္အဆင္ေျပမွဳ ရွိေစလိမ့္မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ရရွိေစတတ္ေပသည္။ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျပီး အရာထင္ေပလိမ့္မည္။ ရာထူးတိုးျပီး အက်ိဳးျပဳေနရာေကာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေစတတ္သည္။ ေကာင္းမွဳ မေကာင္းမွဳတို႔ကို ေရာေႏွာျပီး လုပ္ေဆာင္မိတတ္သည္။ ပညာအရည္အေသြး အထူးေတာက္ေျပာင္ေစလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းတြင္း ဝင္ထြက္သြားလာသူကိုမွ စိတ္ဝင္စားမိတတ္ေပသည္။ သားသမီးအတြက္ အကုန္အက်မ်ားမည္။ လည္းေကာင္း က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္ေပးေစလိုပါသည္။

ယၾတာ – လက္ဖက္ေျခာက္ လွဴပါ။

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္းေကာင္းမြန္ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိေစမည္။ ဝင္ေငြပိုင္း အထူးေကာင္းမြန္ေစလိမ့္မည္။ ေငြစုပံုဝင္ေစတတ္ေပသည္။ ေရာင္းမစြံေသာ ပစၥည္းႏွင့္ ေလလြင့္ပ်က္စီးပစၥည္းတို႔မွ ေငြရတတ္သည္။ ေၾကြးေငြရရန္ ႏွစ္ခ်ီၾကာေနတတ္သည္။ ပညာေရးၾကိဳးစားသေလာက္ အရာထင္ နာမည္ရေစလိမ့္မည္။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြႏွင့္ မသင့္မတင့္ ၾကံဳတတ္သည္။ မ်က္လံုးပို္ငး ဂရုစိုက္သင့္သည္။ ခရီးရွည္စီစဥ္ပ်က္ျပားေစတတ္သည္။ သားသမီးတို႔ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မိတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပေစမည္။

ယၾတာ – ထမင္း (၃)ပံုလွဴပါ။

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၂ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ လုပ္ငန္းတြင္းျပႆနာမ်ားႏွင့္ လံုးေနရတတ္သည္။ တပည့္မ်ား၏ အမွားအယြင္းအတြက္ ေပးဆပ္ရတတ္သည္။ ဦးေဆာင္ရသူအတြက္ စိတ္ေမာရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ မသင့္မျမတ္ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ပညာေရးအထူးေကာင္းမြန္ေပသည္။ စာက်က္ေဖာ္ေကာင္း ရရွိေစတတ္သည္။ ခရီးရွည္္ဆက္လက္မ်ားေနေပမည္။ အခ်စ္ေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္၍ မတြဲတတ္သလို အသစ္ကို စိတ္ဝင္စားမိတတ္ေပသည္။ လုပ္ငန္းသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေစတတ္ေပသည္။ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ လက္တြဲရမွဳ အဆင္ေျပေစလိမ့္မည္။ အေဆာက္အဦးကိစၥ ျပႆနာေပၚတတ္သည္။

ယၾတာ – ေရေတာ္ (၅)ခြက္လွဴပါ။

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ၾကားေမြးဖြားသူမ်ား)

သင့္အတြက္ အခန္းေဖာ္ေကာင္း မရႏုိင္ေသးပါ။ ပညာေရးအတြက္ တကိုယ္တည္း ၾကိုးစားရတတ္ေပသည္။ လုပ္ငန္းတြင္း လူသိမ်ားလာေစမည္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ထူးျခားစြာ ခံစားရတတ္သည္။ စပ္တူစီးပြားအက်ိဳးေပးမည္။ ဘာသာစကား သင္တန္းအက်ိဳးရွိစြာ တက္ေရာက္ရတတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခားႏွင့္ စိတ္ဝင္စား လက္တြဲရတတ္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး သတိထားေစလိုပါသည္။ ျပႆနာမ်ား တတ္ေပသည္။

ယၾတာ – ဆပ္ျပာေမႊး ကုသိုလ္ျပုပါ။

By: ေဒါက္တာျမတ္သစ္(မႏၲေလး)

မွ်​ေဝ​ေပးတယ္​ဆိုတာဂရုစိုက္​လို႔ပါပဲ။​ေအာက္​​ေဖာ္​ျပပါ ​​SHARE button ​ေလးကို တစ္​ခ်က္​ႏွိပ္​ၿပီးသင္​့သူငယ္​ခ်င္​း​ေတြကိုဘယ္​​ေလာက္​ဂရုစိုက္​တယ္ဆိုတာ ​ေဖာ္​ျပလိုက္​ပါ။