ဂႏၲ၀င္ေဗဒင္ (ေမလ၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္)


aries

မိႆ ရာသီဖြား (မတ္လ ၂၁ – ဧျပီလ ၂၀ )

သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ အခက္အခဲထဲ ေရာက္ရွိေနတတ္ေပသည္။ စိတ္ေမာစရာမ်ား ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ သာေရး၊ နာေရး ပ်က္ကြက္မႈ မ်ားေစတတ္ေပသည္။ ကုိယ္တိုင္ ေဆးခန္း၊ ေဆးရံုေရာက္ရွိတတ္၍ သတိထားသင့္ေပသည္။ ပညာေရးတိုးတက္ေပမည္။ အလွအပ ပစၥည္းမ်ား ဝင္မည္။ ဒူးမွ ေျခေထာက္ပိုင္း အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း ဦးစားေပး ဝင္ေစတတ္ေပသည္။ ကုိယ္တိုင္ စကားေျပာ မၾကမ္းသင့္ပါ။ အခ်စ္ေရး ေခ်ာေမြ႔မႈ မရွိတတ္ပါ။ အမွားမ်ားေနတတ္ေပသည္။
ယၾတာ – ႏွင္းဆီအဝါ ဘုရားလွဴပါ။taurus

ျပိႆရာသီဖြား (ဧျပီလ ၂၁ – ေမလ ၂၁)

သင့္အတြက္ သင္တန္းတက္ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႔၊ ဘြဲ႔လြန္တို႔ ေျဖဆိုမႈအဆင္ေျပမည္။ မထင္မွတ္ေသာ ရာထူးတက္သည့္ ကိစၥတို႔ကို ၾကံဳေတြ႔ေစတတ္ေပသည္။ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႔လြန္ ပညာေရး၊ သင္တန္းစသည္တို႔ အဆင္ေျပစြာ တက္ေရာက္ရတတ္သည္။ အေဆာင္ေနသူတို႔ အေရႊ႕အေျပာင္းကိစၥတို႔ ေပၚေပါက္ေစတတ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး အထူးသတိထားသင့္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေစသလို အႏုပညာ၊ စာေပအလုပ္တို႔ အက်ိဳးရွိေပမည္။ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္လုပ္သူတို႔ အလုပ္ေနရာ မတည္ျမဲတတ္ပါ။
ယၾတာ – အျဖဴေရာင္ပန္း လွဴပါ။gemini

ေမထုန္ရာသီဖြား (ေမလ ၂၂ – ဇြန္လ ၂၁)

သင့္အတြက္ လူအမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ ျပန္ရရန္ၾကိဳးစားရတတ္သည္။ စကားေျပာ အေတာ္သတိထားသင့္ေပသည္။ ရာသီဥတု (မိုး၊ေလ) ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ေဆာင္သူတို႔မွာ အဆင္ေျပမည္။ ပညာေရး၊ စာေရးျခင္း အထူးေကာင္းမည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳေရးကိစၥအတြက္ အဆင္ေျပပါမည္။ လက္ရွိအလုပ္ထက္ အလုပ္သစ္တစ္ခုကို ထပ္မံ၍ ရွာေဖြရတတ္ေပသည္။ မိသားစု ခြဲေနရတတ္ေပသည္။ အထူးစန္းပြင့္၍ သတိထားသင့္ေပသည္။
ယၾတာ –cancer

ကရကဋ္ရာသီဖြား (ဇြန္လ ၂၂ – ဇူလိုင္လ ၂၂)

သင့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလွဴအတန္း ျပဳရတတ္ေပသည္။ ဆရာေကာင္း ေတြ႔ေစမည္။ ေငြေၾကးကိစၥ အဆင္ေျပစျပဳရေပမည္။ ပညာေရး အစပိုင္းညံ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း အဆင္ေျပေစပါမည္။ ေက်ာင္းအေရႊ႕အေျပာင္း ၾကံဳေစတတ္ေပသည္။ ခရီးယာယီမ်ားမည္။ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ရႈပ္ေထြးစ ျပဳလာေပမည္။ အခန္း၊ အေဆာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ အက်ိဳးရွိေစတတ္ေပသည္။ ခရီးရွည္ျပည္ပ အက်ိဳးရွိမည္။ ေငြဝင္ေကာင္းေစတတ္သည္။ အခ်စ္ေရးညံ့တတ္သည္။ ေက်ာင္းတက္မပ်င္းသင့္ပါ။
ယၾတာ – ေရကုသိုလ္ ျပဳေပးပါ။leo

သိဟ္ရာသီဖြား (ဇူလိုင္လ ၂၃ – ၾသဂုတ္လ ၂၂)

သင့္အတြက္ ေငြအသံုးအစြဲ ၾကမ္းတမ္းေစတတ္ေပသည္။ စက္ပစၥည္းအသစ္ ဝင္ေစတတ္ေပသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အက်ိဳးရွိေစတတ္ေပသည္။ လူၾကီးတို႔ အေမြကိစၥ စကားေျပာ ေျဖရွင္းရတတ္ေပသည္။ ပညာေရးျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္း ၾကံဳေစတတ္သည္။ စကားတစ္ခြန္း မုန္းေျပာမွားမႈေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ျပႆနာရႈပ္ေထြး စိတ္ေမာရတတ္ေပသည္။ ဝင္ေငြပိုင္း ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း စုေဆာင္းရန္ အေျခအေန မေပးႏိုင္ေသးပါ။ အခ်စ္ေရး အေကာင္းအဆိုးေရာေႏွာ ေနတတ္ေပသည္။ မိမိခ်စ္သူမွ ေဖာက္ျပန္တတ္၍ သတိျပဳသင့္ေပသည္။ အေရးေပၚ လက္ထပ္ရတတ္ေပသည္။
ယၾတာ – အေမႊးတိုင္ (၂၇)တိုင္လွဴပါ။virgo

ကန္ရာသီဖြား (ၾသဂုတ္လ ၂၃ – စက္တင္ဘာလ ၂၂)

သင့္အတြက္ အထိအခိုက္မ်ားတတ္သည္။ ေသြးထြက္သံယို ၾကံဳလာႏိုင္၍ ကားစီးခရီးေဝးသြားျခင္း အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ၾကံဳေစလိမ့္မည္။ ေၾကြးေငြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ျခင္းတို႔ ၾကံဳလာႏိုင္ေပသည္။ ေျမ၊ ယာ၊ ျခံ ျပႆနာအတြက္ နစ္နာဆံုးရႈံးျခင္းတို႔ ၾကံဳလာေစတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပမည္။ အိိမ္ေထာင္ေရး သာယာမႈမရွိ ျဖစ္ေစတတ္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တို႔ အေရးေပၚခြဲစိတ္ ေမြးဖြားရတတ္ေပသည္။ ကေလးမိခင္ က်န္းမာမည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ သတိထား ဆက္ဆံေပးပါ။
ယၾတာ – မာလကာသီး လွဴပါ။libra

တူရာသီဖြား (စက္တင္ဘာလ ၂၃ – ေအာက္တိုဘာလ ၂၂)

သင့္အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္း ေအာင္ျမင္မႈ မရတတ္ေပ။ ေငြအခက္အခဲမ်ားစြာပင္ စိတ္ေမာရတတ္ေပသည္။ မိသားစုညီညြတ္မႈ မရွိတတ္ေပသည္။ လုပ္ငန္းတြင္း လက္တြဲေဖာ္ အခက္အခဲကို ကူညီရွင္း ရတတ္ေပသည္။ က်န္းမာေရးပိုင္း သတိျပဳသင့္သည္။ အခ်စ္ေရး မတည္ျငိမ္တတ္ေပ။ အသစ္မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပ။ ပညာေရးတိုးတက္မႈ ရွိေပလိမ့္မည္။ ရာသီဥတုကို အဓိက ဦးစားေပး သတိျပဳ၍ မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သင့္သည္။ မိုး၊ေလ မွန္လာ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး အက်ိဳးရွိမည္။
ယၾတာ – ဖရဲသီး လွဴပါ။scorpio

ျဗိစၧာရာသီဖြား (ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ – ႏို၀င္ဘာလ ၂၂)

သင့္အတြက္ အသိအျမင္ အေတြးအေခၚပိုင္း တိုးတက္မည္။ ပညာေရး အေျခအေနေကာင္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္ေစတတ္ေပသည္။ အမ်ား၏ေလးစားမႈကို ရရွိေစလိမ့္မည္။ ပါရဂူဘြဲ႔စာတန္း အက်ိဳးရွိေစတတ္ေပသည္။ စာက်က္ေဖာ္ေကာင္း ရရွိလာေပလိမ့္မည္။ မိဘတို႔ က်န္းမာေရးအထူး သတိထားသင့္ေပသည္။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး သတိျပဳေစလိုပါသည္။ အခ်စ္ေရး အဆင္ေျပမည္။ လက္ထပ္ေရး ၾကံဳလာတတ္သည္။
ယၾတာ – အဓိဌာန္ပုတီး (၇)ပတ္စိတ္ပါ။sagittarius

ဓႏုရာသီဖြား (ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ – ဒီဇင္ဘာလ ၂၁)

သင့္အတြက္ ပင္ပန္းမည္။ အလုပ္အကို္င္ အဆင္ေျပေစမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ တစတစ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္မည္။ အသစ္ထူေထာင္ေသာ စီးပြားေရးအေျခအေန အက်ိဳးရွိေစပါလိမ့္မည္။ ပညာေရး သင့္အတြက္ အေျခအေနေကာင္းကို ေရာက္ရွိေစတတ္ေပသည္။ ရပ္ေဝး အေဆာင္ေန အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းတို႔ အဆင္ေျပပါမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးညံ့ျပီး ေဆးရံုေဆးခန္းေရာက္ရွိတတ္၊ ေရာဂါမ်ားတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး ကံေကာင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွိေစတတ္ေပသည္။ လုပ္ငန္း (၃)မ်ိဳး၊ (၅)မ်ိဳးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေစတတ္ေပသည္။
ယၾတာ – ပါဝါဓာတ္ခဲ လွဴပါ။capricorn

မကာရရာသီဖြား (ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ – ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၁)

သင့္အတြက္ ရာသီဥတုေကာင္း မုိးမ်ားမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းအက်ိဳးရွိလာေစတတ္ေပသည္။ ဆရာသမားေကာင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေစမည္။ ပညာေရးထူးခၽြန္မႈ ရွိေစတတ္သည္။ ဆုရရွိတတ္ေပသည္။ ခရီးတိုရွည္ သြားလာမႈ အက်ိဳးရွိေစႏိုင္ေပသည္။ ရာထူးတိုး အလုပ္ေရႊ႕ျခင္းတို႔ ၾကံဳေစတတ္သည္။ လက္မႈပညာအလုပ္တို႔ အထူးအဆင္ေျပေအာင္ျမင္မႈ ရရွိတတ္ေပသည္။ အခ်စ္ေရး ေရြးခ်ယ္မႈ မျပီးျပတ္ျဖစ္မည္။ ေသခ်ာေရြးသင့္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသာယာမႈ နည္းပါးမည္။ ရႈပ္ေထြးေဖာက္ျပန္မႈ ရွိတတ္ေပသည္။
ယၾတာ – အခ်ိဳရည္ လွဴေပးပါ။aquarius

ကုမ္ရာသီဖြား (ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၂ – ေဖေဖာ၀ါရီလ ၁၈)

သင့္အတြက္ စိန္ရတနာပစၥည္း၊ အေမႊးအၾကိဳင္ပစၥည္းမ်ား၊ အရက္အသစ္အဆန္း ဝင္ေစတတ္သည္။ အႏုပညာလုပ္ငန္း၊ အခ်ိဳရည္၊ ဘဏ္ တို႔တိုးတက္မႈရွိလာတတ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားေစလိမ့္မည္။ ပညာေရးမ်ားစြာ တိုးတက္ေစမည္။ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု ေပၚေစတတ္သည္။ အခ်စ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္းမွ ဆံုေတြ႔၍ လက္ထပ္ရတတ္သည္။ ဝန္ထမ္းအေရႊ႕အေျပာင္း ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အေပၚယံသာ အဆင္ေျပမည္။ အသစ္တြဲလို စိတ္ရွိေနတတ္သည္။
ယၾတာ – ယပ္ေတာင္ (၅)ခု လွဴပါ။pisces

မိန္ရာသီဖြား (ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ – မတ္လ ၂၀)

သင့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပမည္။ ေနအိမ္ အေရႊ႕အေျပာင္း ၾကံဳလိမ့္မည္။ လက္ရွိေနရာ မတည္ျမဲေစတတ္ပါ။ ခရီးရွည္ အက်ိဳးရွိမည္။ ႏိုင္ငံျခားအလုပ္အတြက္ သင္တန္းကို အက်ိဳးရွိစြာ စြမ္းေဆာင္ရမည္။ ပညာေရးထပ္မံ၍ ၾကိဳးစားရမည္။ မိခင္က်န္းမာေရး ဂရုစိုက္သင့္သည္။ သားသမီးတို႔ လုပ္ငန္းသင့္ရံုသာ ရွိေစလိမ့္မည္။ လူမ်ိးျခားႏွင့္ သတိထား၍ တြဲလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ အတြက္ သားသမီးထပ္မံ ရရွိတတ္သည္။
ယၾတာ – စံပယ္ပြင့္ (၉)ပြင့္ လွဴပါ။


BY: ေဒါက္တာျမတ္သစ္(မႏၲေလး)

တင္ဆက္ထားေသာ ေဗဒင္ သင္. အတြက္မွန္တယ္ဆိုရင္ share လုပ္ေပးပါဦးေနာ္။