လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး မျဖစ္မေန ဖတ္သင့္တဲ့ တစ္ပတ္တာေဗဒင္

blank
မိႆရာသီဖြား

သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားစြာ ရွိလာနိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ကို နိုးၾကားတက္ႂကြစြာနဲ႔ လုပ္သင့္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕ ေတြ႕နိုင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ သင့္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈကိုေတာ့ အထက္လူႀကီးမွ သတိျပဳမိနိုင္ပါတယ္။

ယၾတာ – အေရးႀကီးအလုပ္ကိစၥေျပာဆိုလိုသည့္အခါ အျဖဴေရာင္အကၤ်ီဝတ္ဆင္ပါ။

ၿပိႆရာသီဖြား

သင္က အလုပ္လုပ္ဖို႔ အျမဲတက္ႂကြေနတတ္သူမို႔ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္စီစဥ္ထားသလို မျဖစ္လာနိုင္တဲ့အလုပ္ကိစၥေလးေတြလည္း ရွိနိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခါ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ေတြ လြဲမွားေနတယ္လို႔ သင့္ကိုယ္သင္ သုံးသပ္နိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ေလာဘေလၽွာ့ၿပီး သ့င္လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ခ်င့္ခ်ိန္ဆန္းစစ္သင့္ပါတယ္။

ယၾတာ – ပုတီးစိပ္ပါ။

ေမထုန္ရာသီဖြား

သင့္အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေသခ်ာအစီအစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား ရွိလာပါက စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ခ်မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။ အလုပ္အေပၚ အေလးအနက္ထားသင့္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ အလုပ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရပါလိမ့္မယ္။ သင့္ကို သန္မာတဲ့သူျဖစ္ေအာင္ အလုပ္ေၾကာင့္ ၾကဳံလာရတဲ့ အခက္အခဲေတြက တြန္းပို႔ေပးပါလိမ့္မယ္။

ယၾတာ – လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သုံးဦးအား ေသာက္ေရသန႔္လႉပါ။

ကရကဋ္ ရာသီဖြား

သင္ယုံၾကည္တဲ့လူတစ္ဦးဦးနဲ႔ စီးပြားေရးအတူတြဲလုပ္ဖို႔ ေတြးေနရင္ အလုပ္စတင္ဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္မွာ သင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံတဲ့သူရွိသလို ျငင္းပယ္တဲ့သူလည္း ရွိနိုင္ပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးဦးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳး ရွိပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေရွ႕ဆက္သြားသင့္တဲ့ ကာလပါ။

ယၾတာ – အလုပ္စားပြဲနဲ႔အံဆြဲထဲမွ မလိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို လႊင့္ပစ္ပါ။

သိဟ္ ရာသီဖြား

သင့္အလုပ္ခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ကို ေသခ်ာစီမံခန႔္ခြဲတတ္မွ သင့္အလုပ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လူေမာ၊ စိတ္ေမာရတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိနိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အတြက္ ႀကိဳတင္ေတြးထားတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားရွိရင္ အထက္လူႀကီးကို ယခုအခ်ိန္ဟာ တင္ျပဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အလုပ္မွာ သင့္ကို ၿပိဳင္တဲ့သူေတြ ရွိနိုင္ပါတယ္။

ယၾတာ – အနက္ေရာင္ ဝတ္ဆင္ျခင္းေရွာင္ပါ။

ကန္ ရာသီဖြား

သင့္အလုပ္မွာ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အေကာင္းျမင္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိန္ေပးၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ သင့္စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ဆီကေန အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ ရရွိနိုင္ပါတယ္။ သင့္လုပ္နိုင္စြမ္းကို ယုံၾကည္မႈ ျမင့္တက္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေကာင္းဆိုလည္း မွန္ပါတယ္။

ယၾတာ – အလုပ္သြားခါနီးတိုင္း ဘုရား၊တရား အာ႐ုံျပဳသြားပါ။

တူရာသီဖြား

သင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသခ်ာစဥ္းစားေတြးေခၚဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ပင္ကိုစြမ္းရည္ေတြကို ကြယ္ဝွက္မထားဘဲ အလုပ္မွာ ထုတ္သုံးသင့္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ ၾကဳံရတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အိမ္သို႔ မသယ္သြားသင့္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္နဲ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို ခြဲျခားၿပီး ဘဝကို ရွင္သန္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနထိုင္သင့္ပါတယ္။

ယၾတာ – အလုပ္စားပြဲကို သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ပါ။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၴဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

ၿဗိစၧာရာသီဖြား

သင့္လုပ္ငန္းခြင္မွာ သင္မေမၽွာ္လင့္ထားတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးဦးနဲ႔ ဆုံရနိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္မွာ သင့္အစီအစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးတတ္ပါတယ္။ စကားအေျပာအဆို အနည္းငယ္ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိရင္ မေျပာဘဲႏႈတ္ပိတ္ေနတာထက္ meeting မွာ တစ္ခါတည္း ေျပာသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယုံၾကည္မႈရွိသင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ယၾတာ – တစ္ပတ္တိတိ ၾကက္ဥေရွာင္ပါ။

ဓႏုရာသီဖြား

သင့္အလုပ္မွာ ေလ့လာသင္ယူမႈနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္ သင္ယူရပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္ေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ စိတ္ပင္ပန္းေနသလို ခံစားေနရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ အလုပ္ကို အျပည့္အဝ အာ႐ုံစိုက္သင့္ၿပီး အနားယူခ်ိန္မွာ အျပည့္အဝ အနားယူသင့္ပါတယ္။ ေငြဝင္ေပါက္ေနာက္တစ္ခုရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ အသည္းအသန္စဥ္းစားေနတတ္ပါတယ္။
ယၾတာ – ဘုရားမွာ သေျပပန္း ကပ္လႉပါ။

မကာရ ရာသီဖြား

သင့္အေနနဲ႔ မေမၽွာ္လင့္တဲ့ေနရာက ေငြဝင္လာတာမ်ိဳး ၾကဳံရနိုင္ပါတယ္။ သင့္အလုပ္ရဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္းမွာ ေငြကို စာရင္းဇယားနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ သုံးစြဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕အတြက္ ေျခာက္လႀကိဳၿပီး ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ ဆြဲထားသင့္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေရရွည္မွာ လုပ္ငန္းပိုမိုေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းနိုင္ပါတယ္။

ယၾတာ – လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးဦးကို ေနၾကာေစ့ ဝယ္ေကၽြးပါ။

ကုမ္ ရာသီဖြား

သင့္ရဲ့ထူးျခားတဲ့ ပင္ကိုစြမ္းရည္ကို အလုပ္မွာ အသုံးခ်သင့္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ အေသးစိတ္ကအစ ဂ႐ုစိုက္လုပ္ေဆာင္ တတ္သူ တစ္ဦးမို႔ သင့္အရည္အခ်င္းေတြကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက အသိအမွတ္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ အတိတ္က မွားခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ္အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္ရတာမ်ိဳး ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ိန္နဲ႔ အနားယူခ်ိန္ကို သီးသန႔္ခြဲထားၿပီး အနားယူခ်ိန္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေလၽွာ့ခ်သင့္ပါတယ္။

ယၾတာ – စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ မနက္ခင္းတိုင္း ဘုရားပန္းအိုးေရလဲလွယ္ပါ။

မိန္ရာသီဖြား

သင့္အလုပ္မွာ ေခါင္းကိုက္စရာ ကိစၥမ်ား ရွိနိုင္တာမို႔ သင္ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္အလုပ္အတြက္ ပါရမီထူးရွိသူတစ္ေယာက္ကို သင့္ဆီေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ အစုအဖြဲ႕နဲ႔လုပ္ကိုင္ရတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္ၿခံေျမစတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ဖို႔ စဥ္းစားေနမိပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြဲမ်ား ထပ္လုပ္မည္ဆိုပါက ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားနဲ႔ ေသခ်ာတိုင္ပင္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ယၾတာ – အလုပ္ခန္းတြင္ ဇီးကြက္႐ုပ္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။