၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ ဂႏၳဝင္၏ အပတ္စဥ္ေဗဒင္ (ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ)

blank
တနလၤာ

အလုပ္ခြင္အတြင္းမွာ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ႀကံဳရမယ္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြကေန ရလဒ္ေကာင္းေတြရမယ္။ ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ခ်စ္သူဆီကေန လက္ေဆာင္တစ္ခုရမယ္။

အဂၤါ

စီးပြားေရးေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ေငြေၾကးစာရင္းေတြကို ဂ႐ုတစုိက္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ႀကိတ္ေၾကြေနတဲ့သူက ဒိတ္ဖို႔ကမ္းလွမ္းလာလိမ့္မယ္။

ဗုဒၶဟူး

စီးပြားေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြရရွိမယ္။ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရတတ္တယ္။ အေသးအဖြဲေလးေတြေၾကာင့္ ခ်စ္သူနဲ႔ ကေတာက္ကဆေလးေတြျဖစ္တတ္တယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။

ၾကာသပေတး

ႏိုင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္းေတြ အဆင္ေျပမယ္။ လူႀကီးမိဘက်န္းမာေရး ကိစၥေၾကာင့္ ေငြကုန္လူပန္းျဖစ္ေနမယ္။ ခ်စ္ေရးဆိုထားတဲ့ ခ်စ္ရသူဆီက ခြန္းတံု႔ျပန္စကား ၾကားရလိမ့္မယ္။

ေသာၾကာ

ယိုင္နဲ႔စျပဳလာတဲ့ အခ်စ္ေရးေတြကို နားလည္မႈေတြနဲ႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရးအနည္းငယ္ အားနည္းေနပါတယ္။ အလုပ္ဝန္ေတြ အနည္းငယ္ပိေနတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။

စေန

စီးပြားေရးသမားေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ကြဲကြာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပန္ရမယ္။ ကြဲေနတဲ့အသည္းကို ကုစားေပးမယ့္သူတစ္ေယာက္ ဘဝထဲကုိေရာက္လာလိမ့္မယ္။

တနဂၤေႏြ

အလုပ္တာဝန္ေတြကို ခြဲေဝၿပီး လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ စိတ္ကိုရွင္းရွင္းထားဖို႔၊ စိတ္ေအးေအးထားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။ အထက္လူႀကီးေတြကို ႀကိဳးစားမႈေတြနဲ႔ သက္ေသျပႏိုင္မယ့္ ကာလပါ။