သင့္လက္မပံုစံကေျပာျပေနတဲ့ သင့္အေၾကာင္း

၁။ လက္မက ေျဖာင့္တန္းတယ္ဆုိရင္…

သင္က စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ၊ စိတ္ဖိစီးမႈေလးေတြကို အလြယ္တကူေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္သူပါ။ တျခား လူေတြနဲ႔လည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြေနတတ္တာေၾကာင့္ ဘဝမွာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို ခံစားရမယ္။ သင့္ ရဲ႕ေကာင္းမြန္တဲ့သေဘာထားေတြက လူေတြက သင့္ေအာင္ျမင္မႈကုိ ကူညီပံ့ပိုးေပးခ်င္လာေအာင္ ဆြဲ ေဆာင္ထားပါတယ္။ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိဖို႔ အလုပ္ကို ေရကုန္ေရခန္း ႀကိဳးစားစရာေတာင္ မလိုတဲ့ သူပါ။ လက္မအရင္းကလည္း အလြယ္တကူလွည့္ႏိုင္ေအာင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတယ္ဆုိရင္ တျခားသူေတြ ကို ကူညီတတ္တာကို ညႊန္ျပေနတာပါ။ သင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားေကာင္းတစ္ေယာက္၊ ညႇိႏိႈင္း ေပး တတ္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး လူထုဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူပါ။ ေစတနာေကာင္းတာေၾကာင့္ ေငြ ေၾကးအကုန္အက်မ်ားတတ္တယ္။

ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ လက္မက ေကာက္ေနတယ္ဆိုရင္…

သင္က ေရွး႐ိုးဆန္တယ္။ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားရွိတယ္။ သီးသန္႔ေနတတ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အေျပာင္း အလဲအသစ္အဆန္းေတြကို အလြယ္တကူလက္မခံတတ္သူပါ။ လက္မအရင္းကလည္း မာေၾကာေန မယ္ဆိုရင္ သင္က အရာရာကုိ ကိုယ္ပုိင္နည္းလမ္းနဲ႔ ျပဳလုပ္ဖို႔ကို စိတ္အားထက္သန္သူပါ။ ျပႆနာ ကို ပိုေကာင္းေအာင္ေျဖရွင္းဖို႔ အႀကံဉာဏ္လိုအပ္ေန ရင္ေတာင္မွ တျခားလူဆီက အႀကံဉာဏ္ကုိ လက္မခံတတ္သူပါ။ လက္မအပါအဝင္ က်န္လက္ေခ်ာင္း ေတြအားလံုးပါ အရင္းမွာ တုတ္ခုိင္မာေၾကာ တယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူေတြက သင့္ကို ေခါင္းမာသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ သင့္နည္းလမ္း ေတြက ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ၊ သင့္စိတ္ထဲမွာ သင့္နည္းလမ္းေတြအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္က လည္း အၿမဲအဆင္သင့္ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင္လိုခ်င္တဲ့အရာကိုရဖို႔လည္း စိတ္အားထက္သန္စြာ ႀကိဳးစားတတ္သူျဖစ္ပါတယ္။

တိုက္ဆိုင္မႈေလးေတြရွိရင္ SHARE လိုက္ပါဦးေနာ္။