အင္ဂ်င္နီယာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ Engineering Management က ဘာ့ေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲ။

စာခ်စ္သူတို႔ေရ….။

“ ေကာင္းမြန္တဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုတာ သာမန္လူတစ္ေယာက္ကို ထူးျခားဆန္းၾကယ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္” လို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြက ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ Engineering Management တက္ေရာက္ထားျခင္းအားျဖင့္…။

 • မိမိထံမွာ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူေတြကို စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္မယ္။
 • အရင္းအျမစ္နဲ႔ ဘတ္ဂ်တ္ေတြကို အေကာင္းဆံုးစီမံႏိုင္မယ္။
 • စိန္ေခၚမႈေတြရွိမ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာေတြ၊ လူေတြကို ေကာင္းစြာစီမံႏိုင္ေစမယ္။
 • ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းေတြကို အခ်ိ္န္မီရရွိႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္။
 • လုပ္ငန္းအပ္သူကို ကတိေပးထားတဲ့ ရက္အတိုင္း၊ အရည္အေသြးအတိုင္း တိက်စြာေပးအပ္ႏိုင္မယ္။
 • လုပ္ငန္းခြင္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ မရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္။
 • ဝန္ထမ္းေတြကို ေကာင္းစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၿပီး၊ တိက်တဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ခ်မွတ္ထားႏိုင္မယ္။
 • လုပ္ငန္းခြင္ေနရာရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ၿပီး ရာသီဥတုနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္။
 • Client complain ေတြကို ပါးနပ္စြာ ေျဖရွင္းလာႏိုင္မယ္။

၂၁ ရာစုမွာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆို္င္ေက်ာ္ျဖတ္ရပါတယ္။ အဲ့ဒီျပႆနာေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Engineering Management တက္ေရာက္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ သတိထားရမွာကေတာ့ မိမိတက္ေရာက္မယ့္သင္တန္းဟာ…

 • ပေရာဂ်က္၊ ပစၥည္းအရင္းအျမစ္၊ လူအရင္းအျမစ္တို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လက္ေတြ႕က်တဲ့ နည္းလမ္းေတြေပးႏိုင္ရမယ္။
 • ပေရာဂ်က္ေတြကို ေကာင္းစြာစီမံႏိုင္ဖို႔၊ လိုအပ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ ဦးေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ေတြကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။
 • ႀကံဳေတြ႕လာမယ့္ျပႆနာအခက္အခဲေတြကို ေကာင္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ လက္ေတြ႕ယွဥ္ၿပီး သင္ၾကားျပသႏိုင္ရပါမယ္။
 • အေတြ႕အႀကံဳရွိ သင္ၾကားေရးဆရာေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းမ်ိဳးုျဖစ္ရပါမယ္။ Top of Form

အထက္ပါအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုနဲ႔ သင္တန္းတစ္ခုကို တက္ေရာက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ….

 • လုပ္ငန္းခြင္မွာ ႀကံဳလာမယ့္ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေဝဖန္သံုးသပ္လာႏိုင္မယ္။
 • မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ သီအိုရီေတြကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၿပီး ေနာက္လုိက္ငယ္သားေတြကို ေကာင္းစြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ္။
 • လက္ေတြ႕အသံုးခ် ဘာသာရပ္ေတြကို လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေလ့လာႏိုင္မယ္။
 • အခ်ိန္၊လုပ္အား၊ အရင္းအျမစ္ စတဲ့ အရာေတြအျပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ပါ ေကာင္းေကာင္းစီမံခန္႔ခြဲလာႏိုင္မယ္။
 • မိမိေဆာင္ရြက္မယ့္ ပေရာဂ်က္ေတြအတြက္ ပစၥည္းမွာယူခ်ိန္မွစၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးစီးခ်ိန္အထိ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲလာႏိုင္မယ္။
 • ႏိုင္ငံျခားသားဆရာေတြနဲ႔သာ သင္ၾကားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက လုပ္ငန္းနယ္ပယ္နဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳေတြပါ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာ University ေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ၾကားေရးစနစ္ စေကာလားရွစ္အစီအစဥ္ေတြလည္း ရွိတတ္တာေၾကာင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းဖို႔လိုတယ္ေနာ္။

လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ ဗဟုသုတေလးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းနဲ႔ Kaplan Myanmar University College တို႔မွ ပူးေပါင္းစီစဥ္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။