သင့္ရင္ေသြး ကိုယ္ခံအားစနစ္ အားနည္းေနၿပီဆိုတာ ျပသေနတဲ့ လကၡဏာရပ္မ်ား


စာခ်စ္သူတို႔ေရ….

ကေလးတစ္ေယာက္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ေကာင္းမြန္ဖို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ကေလးရဲ႕ ကိုယ္ခံအားစနစ္ေကာင္းမြန္မႈဟာ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနေတြရွိေနၿပီဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက လကၡဏာတစ္ခုခုရွိေနၿပီဆုိရင္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ရယူလိုက္ပါဦးေနာ္။