တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ သား ဘဝမွာ စာေမးပြဲ ရမွတ္ေတြမ်ားဖို႔ထက္ ဘာေတြကို ပိုအေလးထားသင့္တာလဲ။

          စာခ်စ္သူတို႔ေရ…။

          တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ သား ဘဝဆိုတာ ဘဝရဲ႕ အလြတ္လပ္အေပါ့ပါးဆံုး အခ်ိန္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊သူဘဝရဲ႕ အခ်ိန္ေတြမွာ စာေမးပြဲရမွတ္ေတြထက္ ေက်ာင္းသားဘဝနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ့္ အရာေလးေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။
          ဒါ့ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ သား ဘဝမွာ စာေမးပြဲရမွတ္ေတြမ်ားဖို႔ထက္ အေရးေပးသင့္တဲ့အရာေလးေတြကို စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။