ရာသီကာလကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေစဖို႔ ဘယ္လိုစားေသာက္သင့္သလဲ

ရာသီကာလရဲ႕ေဝဒနာေတြဆိုတာ ပ်ိဳေမအမ်ားစုႀကံဳေတြ႕ၾကရတဲ့ လစဥ္ျပႆနာတစ္ရပ္ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ အဲ့ဒါက ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေျပျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းေလး ေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂႏၳဝင္အေနနဲ႔လည္း ပ်ိဳေမတုိ႔အတြက္ အသံုးတည့္ေစမယ့္ နည္း လမ္းေလးတခ်ိဳ႕ကုိ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။