သင့္ကေလးက က်န္းမာသြက္လက္မႈမရွိဘူးလို႔ မညည္းလိုက္ပါနဲ႔။ ဒီနည္းလမ္းေလးေတြ သံုးၾကည့္ပါ။

ေဖေဖေမေမတုိ႔ေရ…

သင့္ကေလးက တျခားကေလးေတြလို သြက္သြက္လက္လက္နဲ႔ ေဆာ့ကစားျခင္းမရွိဘဲ ခဏခဏ ဖ်ားေနတာေၾကာင့္ စိတ္ပူေနရပါသလား။ တကယ္ေတာ့ ကေလးေတြရဲ႕ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္မႈက မိဘေတြ ရဲ႕ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈအေပၚမွာလည္း မူတည္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုနည္း လမ္းေလးေတြ သံုးၾကမလဲ။