ေက်ာင္းျပင္ပလႈပ္ရွားမႈေတြက ပညာေရးအတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲ။

စာသင္သားတစ္ေယာက္အတြက္ ေက်ာင္းစာေတြ သင္ေပးရံု၊ စာေမးပြဲေတြေျဖခို္င္းရံုနဲ႔ လံုေလာက္ၿပီလား။
ေက်ာင္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈေတြက ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တာလဲ စတဲ့ ေမးခြန္းေတြအတြက္ ဒီစာေစာင္ေလးက အေျဖတစ္ခုျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း စာခ်စ္သူတို႔အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။