ငွက္လႊတ္သင့္လား။ မလႊတ္သင့္ဘူးလား။

ငယ္ငယ္တုန္းက ေမြးေန႔မွာ ေလွာင္္ခ်ိဳင့္ထဲမိေနတဲ့ ငွက္ကေလးေတြကို လႊတ္ေျမာက္သြားေအာင္ လႊတ္တဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕အသက္ကိုကယ္ေပးသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ခံစားခဲ့ရတယ္။

တျဖည္းျဖည္းအရြယ္ေရာက္လာေတာ့ ကြ်န္မတို႔လႊတ္လိုက္တဲ့အခါ ျပန္အဖမ္းခံရၿပီး ေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲ ျပန္အသိမ္းခံရတဲ့ ငွက္ကေလးေတြကို သနားလာမိတယ္။

ကြ်န္မတို႔လႊတ္ေနေသးသေရြ႕ သူတို႔ေလးေတြ အဖမ္းခံေနရဦးမွာလား။

လႊတ္လိုက္တဲ့အခါ ကုသိုလ္ရတယ္ဆိုေပမယ့္ အဖမ္းခံရတဲ့အေပၚမွာ ပေယာဂမကင္းသလို ခံစားရျပန္တယ္။

ကြ်န္မတို႔အားလံုးသာ ဒီကိစၥကို ဆန္႔က်င္လိုက္ရင္ ငွက္ကေလးေတြ အဖမ္းခံရပါဦးမလား။