သင့္ရင္ေသြးရဲ႕ အစားစားခ်င္စိတ္ကို ဘယ္လိုျမႇင့္တင္ေပးမလဲ။

ေဖေဖေမေမတုိ႔ေရ…

ေမေမတုိ႔က အားႀကိဳးမာန္တက္ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေပမယ့္ အစားေကာင္းေကာင္းမမက္တဲ့ သားသားမီးမီး ေလးေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနလား။ အစားအစာနဲ႔က်န္းမာႀကီးထြားမႈဟာ တိုက္႐ုိက္ဆက္စပ္ေနတာမို႔ အစား မစားခ်င္တဲ့ကေလးေတြကုိ အစာစားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလး ေတြရဲ႕ အစာစားခ်င္စိတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။