ဖ်ားနာတဲ့အခါ သယ္လိုအစားအစာေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သလဲ

စာခ်စ္သူတို႔ေရ…

အေအးမိဖ်ားနာျခင္းဆိုတာ ကုိက္ခဲၿပီး ေနရထိုင္ရတာ သက္ေတာင့္သက္သာ မရွိလွတဲ့ ေဝဒနာျဖစ္တာေၾကာင့္ လူတိုင္းက အဖ်ားျမန္ျမန္ေပ်ာက္ခ်င္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီအခါ လိုအပ္တဲ့ ေဆးဝါးမွီဝဲတာအျပင္ ေရွာင္သင့္တဲ့အစားအစာေတြကိုလည္း ေရွာင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ သိရေအာင္ ဖတ္ၾကည့္ပါဦးေနာ္။