အစားေခ်းမ်ားတဲ့ ကေလးငယ္ေတြမွာ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာ

ေဖေဖေမေမတုိ႔ေရ…

သားသားမီးမီးေလးေတြ ေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈရွိဖို႔ဆုိရင္ စံုလင္တဲ့အာဟာရဓာတ္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔က အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြက်ေတာ့ အစံုမစားဘဲ အစားေခ်း မ်ားၾကပါတယ္။ အစားေခ်းမ်ားတဲ့ကေလးေတြမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေဖေဖေမေမတုိ႔အတြက္ ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။