မွ်တတဲ့အာဟာရဓာတ္ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး သင့္ကေလးရဲ႕ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးလုိက္ပါ။

ေဖေဖေမေမတုိ႔ေရ…

သင့္ရင္ေသြးငယ္ရဲ႕ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနမိလား။ မပူပါနဲ႔။ မွ်တဲ့အာဟာရဓာတ္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရင္း သင့္ရင္ေသြးငယ္ရဲ႕ က်န္းမာစြာဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ပံုခ်င္းစီေထာက္ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္။