ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းစာအုပ္

တစ္အုပ္ခ်င္းစီက ေခါင္းစဥ္တစ္မ်ိဳးစီနဲ႔ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္။
ေခါင္းစဥ္တစ္မ်ိဳးမွာ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းစဥ္နဲဲ႔ လိုက္တဲ့ ခံစားမႈရသစာေစာင္ေတြ၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖည့္စာေစာင္ေတြ၊ အလွအပဆိုင္ရာေတြ၊ ဗဟုသုတစာေစာင္ ပါဝင္တယ္။

တစ္အုပ္နဲ႔တစ္အုပ္ အေရာင္ေလးေတြမတူသလို ေတြးေခၚစရာေလးေတြ၊ အသိပညာေလးေတြ ကြဲျပားစြာပါဝင္တယ္။
သယ္ရလြယ္ကူတဲ့ စာအုပ္အရြယ္ေလးက ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။

စာခ်စ္သူတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွတ္မွတ္ထင္ထင္ရွိေနေစမယ့္ ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းစာအုပ္ေလးေတြ အားလံုးကို ဖတ္ၿပီးသြားၿပီလား။
သင့္ဆီမွာမရွိေသးတဲ့ စာအုပ္ေလးေတြကို ဝယ္ယူဖတ္႐ႈခ်င္တယ္ဆိုရင္ အခုပဲ ဝ၉-၇၈၃၁၃၄၁၁၆ နဲ႔ ဝ၉-၇၈၃၁၃၄၁၁၈ ကို ဆက္သြယ္ၿပီး မွာယူႏိုင္ပါတယ္ရွင္။